Takaisin

Hallitus edistää laajakaistan leviämistä - kansallisesta laajakaistastrategiasta periaatepäätös

Hallitus edistää laajakaistan leviämistä - kansallisesta laajakaistastrategiasta periaatepäätös

Tiedote 29.01.2004 00.00 fi

Nopeat, vaivattomat ja kohtuuhintaiset tiedonsiirtoyhteydet halutaan jokaisen suomalaisen saataville vuoden 2005 loppuun mennessä. Siihen mennessä Suomessa olisi kansallisen laajakaistastrategian mukaan miljoona laajakaistaliittymää. Suomi aiotaan nostaa nopeiden tietoliikenneyhteyksien käytössä ja saatavuudessa eturivin maaksi Euroopassa.

Valtioneuvosto teki 29. tammikuuta periaatepäätöksen kansallisesta laajakaistastrategiasta. Strategia on keskeinen osa hallituksen tietoyhteiskuntapolitiikkaa.

Laajakaistan leviämiseen pyritään monin eri toimenpitein. Kilpailua edistetään kaikissa viestintäverkoissa ja niiden välillä. Uusien laajakaistatekniikoiden käyttöä nopeutetaan ja palvelujen sekä sisältöjen tarjontaa verkoissa lisätään. Käyttäjien tietoturvaa ja osaamista kehitetään. Laajakaistastrategian toteuttamiseksi hallituksella on viidenkymmenen toimenpiteen ohjelma.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen painottaa sisältöjen merkitystä laajakaistan kehittämisessä.
- Palvelut ja sisällöt ovat ensisijaisia ja välttämättömiä. Jos näitä ei ole, ei laajakaistallakaan ole merkitystä, Luhtanen linjaa.

Periaatepäätös kansallisesta laajakaistastrategiasta perustuu laajapohjaisen työryhmän esitykseen, joka valmistui joulukuussa 2003. Strategiaehdotuksesta annettiin runsaasti lausuntoja. Myös kansalaisilla oli mahdollisuus antaa palautetta mm. verkkokeskustelun kautta. Lausunnoissa strategiaehdotusta pidettiin kattavana ja perusteellisena ja sen laajaa lähestymistapaa hyvänä.

Lausuntokierroksella kommentoitiin erityisesti yhteiskunnan rahoitusta strategian toteuttamiseen. Strategian lähtökohtana on, että laajakaistayhteydet toteutetaan pääosin kaupallisena toimintana. Maakunnat ja kunnat ovat keskeisessä asemassa alueiden kehittämisessä. Niille laaditaan julkisen rahan käytöstä yhtenäinen ohjeistus. Strategian mukaisesti maakuntien liitot laativat oman alueensa laajakaistastrategian. Valtio jatkaa ja kehittää omaa taloudellistakin tukeaan niillä alueilla, joilla laajakaista ei kaupallisin perustein synny.

Laajakaistan leviämiseen pyritään teknologisesti neutraalein keinoin. Tähän useimmat lausunnonantajat suhtautuivat myönteisesti. Lausunnonantajien mielipiteet erosivat siinä, pitäisikö laajakaistainfrastruktuuria kehittää nykyisten viestintäverkkojen pohjalta vai pitäisikö yhteiskunnan tuella rakentaa tietoliikennekäyttöön kokonaan uusi, välityskyvyltään ylivoimainen valokuituverkko. Laajakaistastrategian mukaisesti hallitus selvittää mahdollisuudet edistää valokuidun käyttöä kotitalouksien tiedonsiirtoyhteytenä, mutta ei aseta tätä tekniikkaa etusijalle.

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut laajakaistastrategian seurantaryhmän. Seuranta ja raportointi jatkuu hallituskauden loppuun.

Kuluvan vuoden alussa Suomessa oli 490 000 laajakaistaliittymää.

Lisätietoja
ylijohtaja Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389, 0500 787 742