null Hallitus edistää Lapin kaivoshankkeiden tarvitsemia liikenneyhteyksiä

Hallitus edistää Lapin kaivoshankkeiden tarvitsemia liikenneyhteyksiä

Tiedote 24.06.2010 10.20 fi

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli 24.6.2010 Kolari-Pajalan kaivostoiminnan edellyttämien liikenneinvestointien toteuttamista. Väylähankkeiden yleissuunnittelua jatketaan, Kemin meriväylää parannetaan ja Suomen, Ruotsin ja kaivosyhtiön välisenä yhteishankkeena tehdään uusi ratayhteys rata- ja tiesiltoineen Pajalan kaivokselle. Kemi-Äkäsjoki -ratahanke toteutetaan jälkirahoitushankkeena, josta kaivosyhtiön osuus on puolet. Hallitus pyrkii siihen, että myös Suomen puolen Hannukaisen kaivos avataan lähitulevaisuudessa.

Liikenneministeri Anu Vehviläinen on erittäin tyytyväinen hallituksen linjaukseen edistää Pajala-Kolari kaivoshanketta. Vehviläinen uskoo, että ministerivaliokunnan torstainen linjaus otetaan pohjoisessa myönteisesti vastaan.

- Pajala-Kolarin hankkeen väyläratkaisujen edistäminen on hieno osoitus työnsä aloittaneen pääministeri Mari Kiviniemen hallituksen elinkeino-, liikenne -ja aluepolitiikan linjasta, sanoo Vehviläinen.

Ruotsin puolen kaivoshanke ja liikennejärjestelmän kehittäminen synnyttävät yhdessä keskimäärin 675 uutta työpaikkaa Suomeen vuosina 2010-2013. Rakennusvaiheen verotulojen lisäys Suomelle on arviolta 97 miljoonaa euroa. Vaikutukset Suomeen ovat merkittävät vielä kaivostoiminnan alettuakin. Kaivosten avaaminen myöhemmin Suomen puolella toisi myönteisiä lisävaikutuksia Suomelle. Kaivokset synnyttävät uusia kuljetuksia ja lisäävät rata- ja vesiliikenteeltä perittyjen maksujen tuottoja.

Kolari- Pajala kaivoshankkeista tehty liiketaloudellinen selvitys osoittaa, että kaivostoiminta on liiketaloudellisesti kannattavaa. Suomen kansantalouden näkökulmasta on perusteltua investoida tarvittavaan liikenneinfrastruktuuriin, jotta kaivoshankkeet saadaan käyntiin mahdollisimman joutuisasti.

Liikennevirasto neuvottelee Ruotsin valtion ja kaivosyhtiön kanssa sopimukset liikenneinvestointien toteuttamisesta.

Lisätietoja: Erityisavustaja Kari Jääskeläinen, 0440 581 030, yksikön päällikkö Mikael Nyberg, 040 837 8794, pääjohtaja Juhani Tervala, 050 552 7260