null Hallitus ei hyväksy Anvian toimilupien siirtoa Digitalle

Hallitus ei hyväksy Anvian toimilupien siirtoa Digitalle

Tiedote 07.02.2013 13.16 fi sv

Hallitus aikoo peruuttaa television kanavanippujen F ja G toimiluvat, jos lupien haltija Nilegon Oy myydään Digitalle.

Toimiluvat on alun perin myönnetty Anvia Oyj:lle, joka on siirtänyt ne tytäryhtiölleen Nilegonille. Anvian ja Digitan välisestä yrityskaupasta on olemassa esisopimus.

Kummassakaan kanavanipussa ei tällä hetkellä ole liiketoimintaa. F-nipun toimilupa on valtakunnallinen, G-nipun näkyvyysalue on Uusimaa.

Hallituksen päätös perustuu siihen, ettei toimilupien siirtäminen Digitalle edistäisi kilpailua markkinoilla viestintämarkkinalain tavoitteiden mukaisesti. Siirto tarkoittaisi sitä, että kaikki UHF-alueen toimiluvat olisivat Digitan hallinnassa. Markkinoilla olisi vain kaksi verkko-operaattoria, joista DNA Oy toimii VHF-alueella ja Digita UHF-alueella.

Jos Anvia luopuu toimiluvistaan tai toimiluvat peruutetaan, valtioneuvosto arvioi markkinoiden tilannetta kokonaisuutena ja päättää toimilupien mahdollisesta haettavaksi julistamisesta. Viestintämarkkinalain mukaisena tavoitteena olisi tilanne, jossa toimilupia voitaisiin myöntää useille toisistaan riippumattomille hakijoille.

Lisätietoja:
Viestintämarkkinat-yksikön päällikkö Olli-Pekka Rantala, 050 344 3400