Hallitus esittää etäluotsauksen sallimista

Tiedote 08.11.2018 13.29 fi sv

Luotsivene (Kuva: Jeffrey B. Banke / Shutterstock)

Hallitus esittää luotsauslakia muutettavaksi siten, että lailla mahdollistettaisiin etäluotsaus, jossa luotsi hoitaa tehtäviään muualla kuin luotsattavassa aluksessa. Luvan etäluotsaukseen myöntäisi Liikenne- ja viestintävirasto luotsausyhtiön hakemuksesta enintään viideksi vuodeksi.

Esitys annettiin eduskunnalle 8. marraskuuta 2018.

Etäluotsauksen arvioidaan olevan alkuvaiheessa pienimuotoista kokeilutoimintaa, jolla selvitettäisiin, miten etäluotsausta voitaisiin hyödyntää ja miten se kannattaisi järjestää tulevaisuudessa.

Kokeiluluontoisen toiminnan myötä voitaisiin jatkossa määritellä vaatimuksia, jotka mahdollistavat turvallisen luotsauksen ilman, että luotsi fyysisesti nousee alukseen. Pitkällä aikavälillä tarkoituksena on parantaa luotsaustoiminnan turvallisuutta ja tehokkuutta sekä edistää uusien teknologioiden kokeilemista ja tiedon laajempaa hyödyntämistä luotsaustoiminnassa.

Liikenne- ja viestintäviraston myöntämä lupa edellyttäisi, ettei etäluotsaus aiheuta vaaraa alusliikenteen turvallisuudelle taikka haittaa ympäristölle tai muulle alusliikenteelle. Luvassa voitaisiin asettaa myös muita ehtoja, joiden noudattamista Liikenne- ja viestintävirasto valvoisi.

Etäluotsauksen salliminen ei vaikuttaisi luotsauslaissa mainittuihin luotsausyhtiön, päällikön tai luotsin velvollisuuksiin tai vastuisiin eikä muihin luotsauslain säännöksiin. Luotsi olisi lähtökohtaisesti yhä vastuussa luotsauksesta, vaikka se toteutettaisiin etäluotsauksena eli muualta kuin luotsattavana olevasta aluksesta.

Luotsi ei kuitenkaan olisi vastuussa luotsauksesta, jos etäluotsauksen toteuttamistavat tai viestintäyhteyksien häiriötilanne estävät luotsia toimimasta tehtävänsä mukaisesti. Aluksen päälliköllä ja luotsilla olisi oikeus kieltäytyä etäluotsauksesta.

Lisäksi lakiin ehdotetaan muutoksia liittyen tilapäiseen luotsipaikkaan, Puolustusvoimien mahdollisuuteen vapauttaa ulkomaisia valtionaluksia luotsinkäyttövelvollisuudesta sekä luotsausyhtiön velvollisuuteen varmistaa luotsiensa ohjauskirjojen voimassaolo.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Mira Karppanen, 029 534 2094

erityisasiantuntija Tero Jokilehto, 029 534 2782