null Hallitus esittää kabotaasi-kuljetusten rajoittamista

Hallitus esittää kabotaasi-kuljetusten rajoittamista

Tiedote 28.05.2009 13.35 fi

Suomessa tapahtuvaa kabotaasi-liikennettä halutaan rajoittaa niin, että jatkossa ulkomainen kuljetusyrittäjä saisi tehdä vain kolme kuljetusta viikossa. Viikko lasketaan siitä, kun kuorma on purettu. Kabotaasilla tarkoitetaan kuljetuksia, jotka toisessa EU-maassa rekisteröity kuljetusyritys hoitaa jossain toisessa EU-maassa.

Jatkossa myös jokaisesta kuljetuksesta tulee olla todiste. Todiste voisi olla myös sähköisessä muodossa.

Hallitus esittää myös, että jatkossa postitoimenluvan haltijan työntekijä voisi kuljettaa postia omalla autolla ilman liikennelupaa.

Lainmuutoksella Suomi varautuu ennakolta EU:n uuteen kabotaasisäännökseen, joka tulee voimaan noin vuoden kuluttua.

Hallitus toteaa, että rajoitus on tarpeen, koska kabotaasi on lisääntynyt ja talouden taantuma tuo kuljetusmarkkinoille epävakautta. Esitetty postin jakamisen vapauttaminen helpottaisi postitoimenluvan haltijoiden työntekijöiden työsuhteen jatkumista.

Lisätietoa: hallitusneuvos Jorma Hörkkö, (09) 160 28503