Hallitus esittää lisää valinnanvaraa katsastamiseen

Uutinen 14.03.2013 13.58 fi sv

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen katsastustoiminnan uudistamista koskevien lakien sisällöstä 14. maaliskuuta 2013. Uudistus lisää katsastuspalvelujen tarjontaa ja saatavuutta. Pitkällä tähtäimellä uudistuksen nähdään vaikuttavan myönteisesti kuluttajien katsastuksesta maksamiin hintoihin.

Lain muutoksella halutaan helpottaa alalle tuloa. Raskaan ja kevyen kaluston katsastustoimiluvat erotettaisiin toisistaan. Hallituksen esitys tarjoaa esimerkiksi katsastustoimiluvan hankkiville autokorjaamoille mahdollisuuden suorittaa ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksia. Tämä antaa auton omistajille mahdollisuuden hoitaa huollon ja katsastuksen yhden luukun periaatteella. Lisäksi esitetään, että jatkossa jälkitarkastusta ei enää sidottaisi alkuperäiseen katsastustoimipaikkaan.

Ajoneuvojen katsastusta ja katsastuksen valvontamaksua koskevien lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2014 alusta.