null Hallitus esittää uutta järjestelmää rautatieliikenteen täsmällisyyden parantamiseen

Hallitus esittää uutta järjestelmää rautatieliikenteen täsmällisyyden parantamiseen

Tiedote 26.03.2009 13.45 fi

Rautatieliikenteen harjoittajan on maksettava Ratahallintokeskukselle korvaus, jos rautatieliikenteen harjoittajan liikenne poikkeaa oleellisesti sille myönnetystä ratakapasiteettia. Muun muassa tämä tavoite sisältyy rautatielain muutokseen, jonka hallitus antoi eduskunnalle 26.3.

Muutosesityksen tarkoituksena on tehostaa rataverkon käyttöä ja parantaa rautatieliikenteen täsmällisyyttä.

Vastavuoroisesti myös rataverkkoa ylläpitävän Ratahallintokeskuksen on maksettava rautatieliikenteen harjoittajalle korvauksia, jos rataverkolla on Ratahallintokeskuksesta johtuvia häiriöitä. Korvausten perusteista ja suuruudesta sovitaan osapuolten välillä sovittavassa rataverkon käyttösopimuksessa.

Ratahallintokeskuksen on tehtävä rataverkon käyttösopimus jokaisen rautatieliikenteen harjoittajan kanssa kutakin aikataulukautta varten. Sopimuksella on tarkoitus parantaa rataverkon tehokasta käyttöä sekä vähentää radanpidosta aiheutuvia käyttöhäiriöitä.

Hallitus esittää, että Rautatieliikenteen turvallisuudesta vastaava Rautatievirasto myöntää jatkossa käyttöluvan rataverkon uudistamis- tai parantamishankkeiden ajaksi. Luvan saamiseksi hakijan on toimitettava Rautatievirastolle kuvaus liikennetarpeesta, suunnitelluista töistä sekä toimenpiteistä, joilla varmistetaan turvallisuus kunnostustöiden aikana.


Lisätietoja:

hallitusneuvos Hannu Pennanen, puh. (09) 160 28470