Hallitus hyväksyi valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen sopimuksen suurten infrahankkeiden tukemisesta ja asuntotuotannon edistämisestä

Uutinen 20.11.2014 15.53 fi

Valtioneuvosto hyväksyi 20. marraskuuta periaatepäätöksellään valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen sopimuksen liikenteen infrahankkeiden tukemisesta ja alueen asuntotuotannon edistämisestä.

Helsingin seudun suurista infrastruktuurihankkeista sopimus koskee Pisararataa Helsingissä, länsimetron jatkamista Matinkylästä Kivenlahteen sekä Helsinki-Riihimäki-rataosan kapasiteetin parantamisen ensimmäistä vaihetta. Lisäksi Klaukkalan ja Hyrylän ohikulkuteiden suunnittelua ja toteuttamisvalmiutta edistetään.

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko korostaa, että sopimus hyödyttää monia osapuolia. "Tämä sopimus merkitsee valtiolta erittäin suurta satsausta suuriin liikennehankkeisiin. Satsausten edellytyksenä on asemakaavoituksen merkittävä lisääminen joukkoliikenteen kannalta hyvin saavutettaville alueille. Tämä parantaa asukkaiden arjen sujuvuutta ja koko alueen työllisyyttä ja kilpailukykyä."

Kunnat ovat jo käsitelleet ja hyväksyneet osaltaan sopimuksen. Sopimuksessa kunnat sitoutuvat lisäämään asuntokaavoitusta vuosina 2016-2019 noin 25 prosenttia verrattuna voimassa olevaan maankäyttöä, asumista ja liikennettä (MAL) koskevan aiesopimuksen tavoitetasoon. Valtio osallistuu sopimuksessa mainittujen suurten infrastruktuurihankkeiden rahoittamiseen edellyttäen, että sopimuksen mukaiset kaavoitustavoitteet toteutuvat.