null Hallitus kannattaa EU:n aikomuksia parantaa matkustajien oikeuksia

Hallitus kannattaa EU:n aikomuksia parantaa matkustajien oikeuksia

Tiedote 05.03.2009 13.24 fi sv

Hallitus kannattaa EU:n esitystä, jolla parannettaisiin meri- ja sisävesiliikenteen matkustajien oikeuksia. Hallitus antoi asiaa koskevat kirjelmän eduskunnalle 5. maaliskuuta.

EU:n asetusehdotuksen tarkoituksena on selventää matkustajien, erityisesti vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien oikeuksia sekä liikenteenharjoittajan velvollisuuksia matkustajia kohtaan. Asetuksella luotaisiin myös säännöt liikenteenharjoittajan velvollisuuksista tapauksiin, joissa matka viivästyy, keskeytyy tai peruuntuu.

Lisäksi esityksen avulla on tarkoitus selkeyttää muun muassa sitä, miten liikennettä harjoittavan yrityksen pitää asiakkaita informoida, kun aikatauluihin tulee muutoksia.

Ehdotuksen vaikutuksia liikenteenharjoittajille ja matkustajille on vielä tässä vaiheessa osin vaikea arvioida. Vammaisten matkustajien oikeuksien parantamisesta aiheutuisi kuitenkin todennäköisesti liikenteenharjoittajalle joitakin kustannuksia. Nämä kustannukset johtuisivat pääosin avustusvelvollisuudesta ja koulutuksesta sekä joiltakin osin tiedottamisvelvoitteesta.

Hallitus kannattaa esitystä, sillä kuluttajien oikeuksien ja liikuntarajoitteisten matkustajien aseman parantaminen ovat yhdenmukaisia Suomen
hallituksen linjausten kanssa.

Hallitus kannattaa EU:n tavoitetta, että matkustajien oikeudet kaikissa liikennemuodoissa olisivat mahdollisimman samanlaiset, kuitenkin niin että liikennemuotojen erityispiirteet otetaan mahdollisimman hyvin huomioon. Laivaliikenteen erityispiirteiden vuoksi säännöksiä tulisi vielä täsmentää ja selkiyttää.

Lisätietoja: kansainvälisten asioiden neuvos Minna Kivimäki, puh. (09) 160 28013, ylitarkastaja Tiina Jokinen, puh. (09) 160 28661