Hallitus kannattaa EU:n sähköisen viestinnän tietosuojalainsäädännön uudistamista

Uutinen 17.02.2017 09.29 fi en

Hallitus suhtautuu positiivisesti EU:n komission ehdotukseen sähköisen viestinnän tietosuojalainsäädännön uudistamisesta, sillä se edistäisi luottamuksellisuuden ja yksityisyyden suojan toteutumista sähköisessä viestinnässä. Lisäksi ehdotus edistäisi vastuullisen digitaalisen liiketoiminnan ja palvelujen kehittymistä. Hallitus antoi asiaa koskevan kirjelmän eduskunnalle 16. helmikuuta 2017.

Euroopan komissio teki tammikuussa 2017 ehdotuksen sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin korvaamisesta EU:n asetuksella sähköisen viestinnän tietosuojasta (e-privacy).

Hallitus pitää ehdotetun säädöksen tavoitteita ja lähtökohtia perusteltuina, sillä ne tukevat kansalaisten perusoikeuksien toteutumista sekä Suomen hallitusohjelman toteutumista kansallisen tietoturvastrategian mukaisesti. Komission ehdotus parantaisi hallituksen mukaan tietosuojasääntelyn yhdenmukaista soveltamista ja tulkintaa unionissa.

Komission asetusehdotuksen käsittely alkaa kevään aikana. Komission ehdotuksen mukaan asetuksen soveltaminen alkaisi toukokuussa 2018