Takaisin

Hallitus myönsi VR Osakeyhtiölle toimiluvan

Hallitus myönsi VR Osakeyhtiölle toimiluvan

Tiedote 05.02.2004 00.00 fi

VR Osakeyhtiö on saanut edelleen oikeuden harjoittaa henkilö- ja tavaraliikennettä valtion rataverkolla. Valtioneuvosto myönsi toimiluvan 5. helmikuuta ja se on voimassa toistaiseksi. Uusi toimilupa tulee voimaan 15. maaliskuuta. Liikenne- ja viestintäministeriö tarkistaa toimiluvan ja sen ehdot joka viides vuosi.

VR Osakeyhtiön liikenne- ja viestintäministeriöön toimittamista selvityksistä ilmenee, että se täyttää lupaehdot. VR:llä on Ratahallintokeskuksen myöntämä asianmukainen turvallisuustodistus, yhtiön liikkeenjohdollisiin tehtäviin määrätyt henkilöt ovat päteviä, yhtiö on vakavarainen ja yhtiöllä on riittävä vastuuvakuutus.

Toimiluvan ehtoihin kuuluu, että yhtiön on vuosittain toimitettava selvitys liikenne- ja viestintäministeriöön siitä, miten se käyttää saamansa ostopalvelurahat. Valtio on varannut tämän vuoden budjettiinsa 39 miljoonaa euroa kannattamattomien henkilöliikennevuorojen tukemiseen. Rautatielain mukaan näitä tuloja ei saa käyttää muun liiketoiminnan kulujen kattamiseen.

VR Osakeyhtiön on ilmoitettava ministeriölle myös liikkeenjohdon tai turvallisuudesta vastaavan johdon vaihtumisen lisäksi kaikista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa toimiluvan myöntämisen edellytyksiin.

Uuden toimiluvan taustalla on viime vuoden maaliskuun 15. päivä voimaantullut uusi rautatieliikennettä koskeva laki. Uuden lain mukaan toimilupaa rautatieliikenteen harjoittamiseen tulee hakea vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

Lisätietoja: hallitusneuvos Hannu Pennanen, puh. (09) 160 28470