null Hallitus pitää hyvänä avoimuuden lisäämistä lentoliikenteen turvamaksuissa

Hallitus pitää hyvänä avoimuuden lisäämistä lentoliikenteen turvamaksuissa

Tiedote 23.06.2009 11.02 fi

Hallitus pitää hyvänä EU:n esitykseen sisältyviä perusperiaatteita, joilla parannettaisiin lentokenttien turvamaksujen määräytymisen avoimuutta. Hallitus antoi asiaa koskevan kirjelmän eduskunnalle 18. kesäkuuta.

Euroopan unionin komissio antoi toukokuussa direktiiviehdotuksen ilmailun turvamaksuista. Ehdotuksessa esitetään vahvistettavaksi joukko perusperiaatteita, joita lentoasematoiminnan harjoittajien on noudatettava määritellessään turvamaksuja. Perusperiaatteita ovat syrjimättömyys, avoimuus ja kustannusvastaavuus. Komissio ehdottaa myös, että jokainen jäsenvaltio nimeää riippumattoman valvontaviranomaisen, jonka tehtävänä on valvoa, että säännöksiä noudatetaan.

Esityksen tavoitteena on, ettei turvamaksuilla syrjitä lentoasemia käyttäviä yhtiöitä ja lentomatkustajia. Lentoaseman pitäjä velvoitetaan tiedottamaan maksujen muutoksista ja niiden syistä viimeistään neljä kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Lisäksi lentoaseman pitäjän ja lentoasemaa käyttävien lentoliikenteen harjoittajien on neuvoteltava sovellettavasta turvamaksujärjestelmästä ja lentoaseman pitäjän on otettava näkemykset huomioon aina kun järjestelmää muutetaan ja kun turvamaksujen tasoa määritetään.

Lentoaseman pitäjille ja lentoyhtiöille uudesta käytännöstä aiheutuisi kustannuksia esimerkiksi tiedonantovelvollisuudesta, neuvotteluista ja mahdollisista riidan ratkaisuista. Komission laskelmien mukaan avoimuusvelvoite voisi kuitenkin laskea turvamaksuja koko EU:n alueella noin 10 prosentilla.

Hallitus katsoo, että turvamaksuja koskevassa direktiivissä tulisi huomioida myös verkostoperiaate, kuten lentoasemamaksuista annetussa direktiivissä, joka mahdollistaa yhtenäisen maksujärjestelmän käyttöönoton lentoasemaverkostossa. Lisäksi hallitus katsoo, että riippumattoman valvojan toimivalta määriteltäisiin mahdollisimman selkeästi ja, että toimijoilla tulisi olla oikeus valittaa sääntelyviranomaisen ratkaisuista kansallisen oikeusjärjestelmän periaatteiden mukaisesti.


Lisätietoja:
Hallitusneuvos Minna Kivimäki, puh. (09) 160 28013