Hallitus säilyttää sadan megan tavoitteen laajakaistanopeuksissa

Tiedote 03.05.2012 13.15 fi sv en

Hallitus on tehnyt periaatepäätöksen, jossa linjataan sekä perustasoisten että huippunopeiden internet-yhteyksien kehittämistä.

Hallitus pitää vaalikauden ajan ennallaan vuodelle 2015 asetetun sadan megan tavoitteen. Huippunopean 100 Mbit/s laajakaistayhteyden tulee vuoteen 2015 mennessä olla enintään kahden kilometrin päässä vakinaisista asuinpaikoista.

Markkinaehtoisten laajakaistayhteyksien tarjonnan ja kysynnän edistämisestä laaditaan toimenpideohjelma vuoden 2012 loppuun mennessä. Julkisesti tuettu haja-asutusalueiden laajakaistahanke jatkuu, mutta hankkeiden rahoitukseen haetaan uutta joustavuutta.

Tukimäärärahan maakuntakiintiöistä luovutaan siten, että varoja voidaan kohdentaa todellisen tarpeen mukaan. Pienten teleyritysten kuten osuuskuntien investointirahoitusta ja uusien toimijoiden tarvitsemaa pääomarahoitusta helpotetaan.

Hallitus haluaa edistää myös kustannustehokasta laajakaistarakentamista. Tästä syystä maantie-, rata- ja yksityistielakeja tarkistetaan niin, että kaapeleita voidaan jatkossa sijoittaa liikenneinfraan kokonaisuuden kannalta edullisimmalla tavalla.

Lisäksi edistetään uusien, edullisempien kaivumenetelmien käyttöönottoa päivittämällä kuntien käyttämää asennustöiden ohjeistusta.

Periaatepäätöksessä teleyritykset velvoitetaan nykyistä aktiivisemmin tarjoamaan ja markkinoimaan yhden megan yleispalveluliittymiä. Yleispalveluliittymän sijaan yritykset tarjoavat usein kaupallisia laajakaistaliittymiä, joita eivät koske samanlaiset laatuvaatimukset kuin yleispalveluliittymiä. Nopeampana markkinoitu yhteys saattaa tosiasiassa toimia ajoittain hitaammin kuin yleispalveluyhteys, jonka suurin sallittu vaihteluväli on laissa määritelty.

Laajakaistan yleispalvelunopeus säilytetään toistaiseksi entisellään, mutta sen nostamista kymmeneen megaan selvitetään. Tällä hetkellä perustasoinen, yleispalveluna tarjottava yhteys on nopeudeltaan 1 Mbit/s.

Hallitus pitää korkeamman nopeuden selvittämistä perusteltuna siksi, että vaalikauden lopulla jopa useiden kymmenien megojen langattomia laajakaistayhteyksiä on todennäköisesti kaupallisesti tarjolla suurimmassa osassa maata. Tämä on mahdollista, koska 800 MHz:n taajuusalueen käyttöönottoa valmistellaan parhaillaan.

Lisäksi arvioidaan sitä, miten parhaiten edistetään vapaa-ajanasuntojen laajakaistayhteyksien tarjontaa ja kysyntää. Tämän selvityksen on määrä valmistua maaliskuun 2013 loppuun mennessä.

Lisätietoja
rakennusneuvos Juha Parantainen, p. 040 756 9601