null Hallitus sopi tulevien vuosien talouslinjauksista

Hallitus sopi tulevien vuosien talouslinjauksista

Uutinen 10.09.2015 15.18 fi

Hallitus on sopinut vuoden 2016 budjettiesityksestä. Budjettiriihessä sovittiin myös vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelmasta sekä työllisyyttä vahvistavasta lisätalousarvioesityksestä vuodelle 2015. Valtioneuvoston viestintäosasto tiedotti asiasta 10. syyskuuta.

Hallitus on päättänyt 1,6 miljardin euron kertaluonteisista panostuksista kärkihankkeisiin ja korjausvelan pienentämiseen vuosina 2016 - 2018. Vuonna 2016 kärkihankerahoitusta käytetään noin 220 miljoonaa euroa. Lisäksi korjausvelan pienentämiseen ehdotetaan 100 miljoonaa euroa.

Kärkihankkeet rahoitetaan pääosin osinkotuloilla ja valtion osakeomistusten myynnillä. Rahoituksesta 330 miljoonaa euroa katetaan kehyksissä olleen Pisararadan rahoituksen purkamisella.

Keskeisiin veromuutoksiin vuonna 2016 sisältyy se, että Yle-veron parametreja tarkistetaan vastaamaan Yle-määrärahan tarvetta.

Yle-veroa tarkistetaan Yle-indeksijäädytyksen johdosta siten, että pienimmän maksuunpantavan veron määrää korotetaan 51 eurosta 70 euroon. Alin tuloraja, jolla veroa aletaan maksaa, nousee noin 7 500 eurosta noin 10 300 euroon vuodessa. Tällöin noin 300 000 pienituloista jää kokonaan Yle-veron maksuvelvollisuuden ulkopuolelle.

Vuoden 2016 talousarvioesitys hyväksytään valtioneuvostossa 28. syyskuuta, jonka jälkeen se myös julkaistaan kokonaisuudessaan valtiovarainministeriön verkkosivuilla. Valtioneuvostossa päätetään samana päivänä julkisen talouden suunnitelmasta.