null Hallitus suhtautuu myönteisesti lentoasemien parannuksiin

Hallitus suhtautuu myönteisesti lentoasemien parannuksiin

Uutinen 19.01.2012 14.07 fi

EU:n komissio on antanut ehdotuksen, jolla pyritään lentoasemien toimintakyvyn parantamiseen. Ehdotus muodostuu kolmesta säädösehdotuksesta, jotka koskevat maahuolintapalveluita, lentoyhtiöille myönnettävien lähtö- ja saapumisaikojen jakamista sekä lentoasemien melukysymyksiä.

Valtioneuvosto antoi lentoasemapakettia koskevan kirjelmän eduskunnalle 19. tammikuuta.

Maahuolintapalveluja sekä lähtö- ja saapumisaikojen jakamista koskevien asetusten soveltamisalan piiriin kuuluu Suomessa vain Helsinki-Vantaan lentoasema. Maahuolintapalveluihin on Helsinki-Vantaan lentoasemalla jo nykyisin vapaa pääsy. Maakuntien lentoasemien maahuolintapalveluiden järjestämiseen asetusehdotuksella ei ole vaikutuksia.

Komissio ehdottaa lentoasemien lähtö- ja saapumisaikojen jakamisen ja käytön tehostamiseksi tarkistuksia niiden jakokäytäntöihin. Valtioneuvosto tukee lähtö- ja saapumisaikojen jakamista koskevaa asetusehdotusta. Helsinki-Vantaan lentoasemalla lähtö- ja saapumisaikojen koordinoinnista vastaa Helsinki-Vantaa Slot Co-ordination Association.

Lentomelua koskevan säädösmuutoksella pyritään selventämään yhtenäisiä toimintatapoja lentomelun hallitsemiseksi ja sen vähentämiseksi sekä tehostamaan toimintatapojen noudattamista EU:ssa.

Valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti melunhallinnan tehostamiseen. Tasapainoinen lähestymistapa lentoliikenteen meluperusteisten toimintarajoitusten asettamisessa turvaa kohtuullisesti lentoyhtiöiden, lentoasemien, lähialueiden asukkaiden ja koko yhteiskunnan intressit.