null Harmaan talouden tilanne liikennesektorilla arvioitavaksi

Harmaan talouden tilanne liikennesektorilla arvioitavaksi

Tiedote 11.05.2016 15.21 fi

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on kutsunut selvitysryhmän arvioimaan harmaan talouden tilannetta liikennesektorilla sekä digitaalisen toimintaympäristön merkitystä harmaan talouden ehkäisemisessä. Selvitysryhmän tehtävänä on koota yhteen eri liikennealan toimijoiden näkemykset harmaasta taloudesta liikennesektorilla sekä käydä vuoropuhelua myös digitalisaation mukanaan tuomista mahdollisuuksista.

- Pidän tärkeänä, että yhdessä yritysten kanssa luomme edellytyksiä suomalaisen yritystoiminnan kehittämiseksi. Kuljetusalalla on paljon potentiaalia, ja uusia toimintamalleja luomalla siitä voidaan tehdä menestystarina. Haluan varmistaa, että suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuuksia kehittää kansainvälisessä kilpailussa pärjääviä palveluja. Ymmärrän huolen muutosten edessä ja haluankin varmistua siitä että liikennealalla otamme käyttöön kaikki fiksut keinot harmaan talouden torjumiseksi, toteaa ministeri Berner.

Ministeri Bernerin koolle kutsumassa selvitysryhmässä on mukana eri hallinnonaloja ja toimijoita. Ryhmää vetää yksikön johtaja Laura Eiro.

Käynnissä on parhaillaan myös sisäasianministeriön harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian valmisteluryhmä. Liikenne- ja viestintäministeriön selvitysryhmä on sektorikohtainen erillisryhmä.

Hallituksen yhtenä kärkihankkeena on elinkeinoelämän digitalisaation edistäminen. Sen tavoitteena on tehdä Suomesta suotuisa toimintaympäristö digitaalisille palveluille ja digitaalisuuteen perustuville liiketoimintamalleille. Olennaista on kansalaisten ja elinkeinoelämän luottamuksen säilyminen.

Lisätietoja:

yksikön johtaja, hallitusneuvos Laura Eiro, p. 0295 34 2668