Helsingin seudun yleisilmailukentän sijainti ratkaistaan seuraavassa maakuntakaavassa

Tiedote 07.06.2010 12.31 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö esittää, että Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintikysymys ratkaistaan Uudenmaan maakuntakaavassa. Seuraava Uudenmaan maakuntakaavakierros on käynnistymässä vuoden 2014 paikkeilla.

LVM on valmistellut vuodesta 2008 yleisilmailukenttää koskevaa Helsingin seudun ympäristövaikutusten arviointia (YVA). Alkuvuonna tehdyn kartoituksen perusteella alueen toimijoista vain Helsingin kaupunki olisi ollut valmis osallistumaan YVA-selvityksen tekemiseen ja siitä aiheutuvien kustannusten jakamiseen.

Koska yleisilmailukenttää koskeva YVA-prosessi on kytketty vahvasti maakuntakaavatasoiseen maankäytön suunnitteluun, niin LVM:n mielestä maakuntakaava on paras tapa lentokentän sijainnin ratkaisemisessa. Myös se että hankkeella ei ole varsinaista toteuttajaa, on hankaloittanut YVA-prosessin edistämistä.

LVM:n valmistelevan hankeen tarkoituksena on ollut YVA-lain mukaisesti luoda edellytykset lentokenttäkysymyksen ratkaisulle. Vaihtoehtoina kartoituksessa ovat olleet lentokentän aluevarauksen tekeminen tai toiminnan jatkaminen Malmilla lentokentän vuokrasopimuksen eli vuoden 2034 loppuun saakka.


Lisätietoja: ylijohtaja Minna Kivimäki, puh. (09) 160 28013,
hallitusneuvos Mikael Nyberg, puh. (09) 160 28474