null Henkilöliikenteen lakiuudistukset käyntiin

Henkilöliikenteen lakiuudistukset käyntiin

Uutinen 13.06.2014 14.17 fi

Liikenne- ja kuntaministeri Henna Virkkunen (kuva: valtioneuvosto)

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää henkilöliikennepalveluihin liittyvän lainsäädännön uudistuksen. Hanke liittyy rakennepoliittisen ohjelman julkisesti rahoitettuja henkilökuljetuksia koskevaan uudistukseen ja se toteutetaan kahdessa vaiheessa.

- Uudistuksen tavoitteena on uutta liiketoimintaa ja palvelukonsepteja mahdollistava julkisen liikenteen kokonaisuus ja toimivat liikennepalvelumarkkinat, toteaa liikenne- ja kuntaministeri Henna Virkkunen.

Ensivaiheessa valmistellaan henkilöliikennelainsäädännön muuttamista niin, että julkisesti rahoitettujen henkilökuljetusten kustannuspaineita voidaan helpottaa. Muutokset koskevat erityisesti joukkoliikenteen rajoitusten poistoa. Tavoitteena on, että esitys voidaan antaa eduskunnalle syksyllä 2014.

Toisena vaiheena valmistellaan mittavampaa uudistusta, jonka lähtökohtana on se, että ammattimainen henkilöliikenne perustuisi edelleen pääosin luvanvaraisuuteen, mutta tiukasta ja rajoittavasta sääntelystä luovuttaisiin. Valmistelu tehdään siten, että uudistus voisi tulla voimaan vuoden 2017 alussa.