Takaisin

Huovinen hakee oikeuskanslerin kannan tietosuojalaista

Huovinen hakee oikeuskanslerin kannan tietosuojalaista

Tiedote 17.08.2006 14.53 fi

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen aikoo pyytää oikeuskanslerilta kannanoton sähköisen viestinnän tietosuojalain muutoksesta.

Huovinen on alun perin lähtenyt siitä, että perusoikeuksien toteutumisen varmistamiseksi esityksestä on hankittava eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunto. Nyt hän on lisäksi päättänyt pyytää oikeuskanslerin kannan asiaan.

- Yrityssalaisuuksilla on suuri taloudellinen merkitys suomalaisille yrityksille ja koko kansantaloudelle. Olen kuitenkin edellyttänyt, että hallituksen esitys valmistellaan niin, että kansalaisten perusoikeudet toteutuvat. Lakiin mahdollisesti tehtävät muutokset on rajoitettava kriittisimpiin uhkiin, Huovinen painottaa.

Jos oikeuskansleri ei näe lakiesityksessä ongelmia, jotka estäisivät esityksen antamisen eduskunnan arvioitavaksi, liikenne- ja viestintäministeriö aikoo viedä esityksen hallituksen käsittelyyn syyskuussa. Tällöin eduskunta voisi käsitellä sitä syksystä lähtien. Ennen lakiesityksen antamista ehdotusta täsmennetään vielä nimenomaan perusoikeuksien näkökulmasta.

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut sähköisen viestinnän tietosuojalakiin muutosta, jolla mm. mahdollistettaisiin se, että eräät yhteisötilaajat eli esimerkiksi huippututkimuksesta riippuvaiset yritykset voisivat tietyin tiukoin ehdoin käsitellä yrityksen koneelta lähetettyjen sähköpostien tunnistamistietoja. Ministeriö pyysi esityksestä lausunnot keväällä.


Lisätietoja:
valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28625, 040 7793436
viestintäneuvos Juhapekka Ristola, puh. (09) 160 28348, 0400 788 530