Takaisin

Huovinen ja Levitin keskustelivat Nuijamaan raja-asemasta ja Helsinki-Pietari-junayhteydestä

Huovinen ja Levitin keskustelivat Nuijamaan raja-asemasta ja Helsinki-Pietari-junayhteydestä

Tiedote 26.09.2005 14.08 fi

Rajanylitykseen liittyvät kysymykset nousivat keskeiseksi aiheeksi Suomen ja Venäjän liikenneministerien keskusteluissa maanantaina. Ministerit käsittelivät myös Helsingin ja Pietarin välisen nopean junayhteyden tilannetta.

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen ja Venäjän federaation liikenneministeri Igor Levitin tapasivat 26. syyskuuta Moskovassa. Tapaaminen oli Huovisen ensimmäisiä virkatehtäviä uutena liikenne- ja viestintäministerinä.

Ministeri Huovinen toi esiin huolensa Nuijamaan uuden raja-aseman tieyhteyksien rakentamisaikataulusta. Suomen puolella raja-asema tieyhteyksineen on valmis ensi huhtikuuhun mennessä. Vastauksessaan ministeri Levitin totesi, että rakennusaikataulua on jo kiirehditty Venäjän puolella. Huovinen piti tätä myönteisenä ja korosti asian merkitystä kummallekin maalle.

Huovinen ja Levitin keskustelivat myös Helsingin ja Pietarin välisestä nopeasta junayhteydestä. Huovinen mainitsi asian etenevän Suomen puolella jo tehtyjen päätösten mukaisesti. Levitin painotti Venäjän suhtautuvan myönteisesti nopean junayhteyden luomiseen nimenomaan Suomen ja Venäjän välillä. Hankkeen valmistelua jatketaan virkamiestyönä molemmissa maissa.

Esillä olivat lisäksi toimet tie- ja rautatieliikenteen rajamuodollisuuksien nopeuttamiseksi. Huovinen piti tärkeänä, että molempien maiden tullit saadaan yhteistyöhön odotusaikojen lyhentämiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksen mukaan esimerkiksi tavarajunien kuuden vuorokauden kokonaiskuljetusajasta Moskovaan ja takaisin kaksi vuorokautta kuluu erilaiseen odotteluun Suomessa, rajalla sekä tullaukseen Venäjällä.

Huovinen nosti keskusteluun suomalaisyritysten vaikeudet saada Venäjältä poikkeuslupia tiekuljetuksiin. Venäläisyritykset saavat poikkeusluvat Suomessa normaalisti noin viikossa, kun taas suomalaisyrityksille lupien saaminen on Venäjällä hidasta. Levitin kertoi Venäjän ryhtyneen toimenpiteisiin asian korjaamiseksi ja uskoi poikkeuslupamenettelyn Venäjän puolella nopeutuvan tulevaisuudessa.

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovisen Moskovan-vierailu päättyy tiistaina. Ministeri Levitinin tapaaminen oli osa Huovisen vienninedistämismatkaa Venäjälle. Ministerin seurueen lisäksi matkalle osallistuu edustajia yli kahdestakymmenestä suomalaisyrityksestä.Lisätietoja

valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325 tai 040 779 3436