Takaisin

Huovinen: Venäjän autokuljetusten siirtoa juniin selvitetään

Huovinen: Venäjän autokuljetusten siirtoa juniin selvitetään

Tiedote 07.02.2006 12.18 fi

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen haluaa selvityksen, voitaisiinko Venäjälle meneviä transitokuljetuksia ja erityisesti autokuljetuksia siirtää enemmän rekoista juniin.

Huovinen antoi ministeriössään tehtäväksi tutkia, mitä esteitä junakuljetuksille nykyisin on sekä tehdä ehdotukset siitä, kuinka ministeriö voi edistää junakuljetuksien hyödyntämistä.

Asiaa käsiteltiin liikenne- ja viestintäministeriön johtoryhmässä 7. helmikuuta. Selvitys tehdään liikennepalveluyksikön päällikön Juhani Tervalan johdolla 15. maaliskuuta mennessä. Ministeriön omistajaohjausyksikkö osallistuu selvityksen tekoon.

Liikenne- ja viestintäministeriössä arvioidaan myös, miten raskaan liikenteen turvallisuus otetaan huomioon valtioneuvoston periaatepäätöksessä tieliikenteen turvallisuuden parantamisesta.

- Pyhtäällä tapahtuneen onnettomuuden vuoksi on tarpeen arvioida vielä erikseen, mitä raskaaseen liikenteeseen liittyviä toimia sisällytetään periaatepäätökseen, Huovinen totesi.

Arvioinnissa on otettava huomioon myös Konginkankaan onnettomuuden jälkeen tehdyn raskaan liikenteen turvallisuustutkimuksen tulokset sekä Konginkankaan onnettomuustutkintalautakunnan suositukset.

Valtioneuvoston periaatepäätös on valmisteilla liikenne- ja viestintäministeriössä. Valtioneuvoston on tarkoitus käsitellä sitä helmikuun lopulla.

Selvitysten tulokset käsitellään ministeriön koolle kutsumassa logistiikkafoorumissa, jossa ovat edustettuina logistiikan alan keskeiset toimijat.


Lisätietoja

valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325 tai 040 779 3436
liikennepalveluyksikön päällikkö, rakennusneuvos Juhani Tervala,
puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260