Iäkkäiden liikkumisen edellytykset turvattava

Tiedote 02.10.2008 11.30 fi

Iäkkäiden ihmisten omaehtoista liikkumista on tuettava liikkumisen edellytyksiä parantamalla. Erityisesti taajamien liikenne tulee suunnitella niin, etteivät iäkkäät joudu liikkumaan omien kykyjensä äärirajoilla. Myös suorituskykyyn vaikuttaviin sairauksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota iäkkäiden ihmisten liikenneturvallisuustyössä.

Näihin tuloksiin tuli iäkkäiden liikenneturvallisuutta miettinyt työryhmä, joka luovutti raporttinsa liikenneministeri Anu Vehviläiselle 2. lokakuuta.

Ajo-oikeuden arviointi 70 vuoden iässä perustuisi edelleen lääkärin lausuntoon, mutta kahden henkilön antama todistus ajotaidon säilymisestä jäisi pois. 75 ikävuoden jälkeen ajo-oikeus edellyttäisi laajennettua lääkärin lausuntoa.

Tällä pyrittäisiin seulomaan nykyistä tarkemmin esille kuljettajat, joiden ajoterveys ei ole riittävä. Mikäli ajo-oikeuden edellytykset olisivat lääkärin mielestä puutteelliset, hän voisi suositella ajokyvyn arviointia liikenteessä.

80 vuoden iästä alkaen ajokortin uudistaminen vaatisi laajennetun lääkärinlausunnon lisäksi aina iäkkäille kuljettajille räätälöidyn ajokokeen.

Työryhmä esittää, että liikenneympäristöä pitäisi muuttaa esteettömämmäksi. Ratkaisuilla tulee vaikuttaa siihen, että ne lisäävät iäkkäiden ihmisten turvallisuuden tunnetta. Myös maankäytön suunnittelulla ja toimintojen sijoittamisella voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen. Esimerkiksi taajamien liikenteen rauhoittamista nopeusrajoituksilla ja niitä tukevilla liikenneratkaisuilla tulee lisätä.

Iäkkäiden jalankulkijoiden ongelmat olisi otettava uudella lailla huomioon. Iäkkäille tapahtuu enemmän vakavia onnettomuuksia jalankulkijoina kuin autoillessa. Kunnissa tulisi kiinnittää huomiota iäkkäiden käyttämien reittien talvihoitoon. Myös iäkkäille sattuvat jalankulkuonnettomuudet olisi tilastoitava aikaisempaa paremmin.

Työryhmä esittää, että julkisen liikenteen houkuttelevuutta on lisättävä ja palveluita parannettava. Tavoitteena on oltava se, että iäkkäät ihmiset eivät koe oman auton käyttöä välttämättömäksi. Joukkoliikennevälineiden, kuten matalalattiabussien ja -junien, kehittämiseen on jatkossa kiinnitettävä huomiota. Myös lipputuotteiden houkuttelevuutta olisi lisättävä taloudellisilla kannustimilla ja yhtenäistämällä

Työryhmä suhtautuu myönteisesti selvitysmies Olli Riikosen esitykseen kyytitakuusta. Takuu lisäisi vanhusväestön mahdollisuutta käyttää joukkoliikennettä.


Lisätietoja:

työryhmän puheenjohtaja, toimitusjohtaja Matti Järvinen, puh. 040o 424 391
hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen, puh. (09) 160 28629