ICT:llä jopa 10 miljoonan tonnin päästövähennykset

Tiedote 21.05.2010 09.17 fi sv

Tieto- ja viestintäteknologian (ICT) järkevällä käytöllä voitaisiin hiilidioksidipäästöjä vähentää Suomessa jopa yli 10 miljoonaa tonnia vuodessa. Suurimmat vähennykset saataisiin älykkään liikenteen ratkaisuilla, älykkäällä rakennusteknologialla, älykkäiden energiaverkkojen avulla sekä teollisuuden laitteiden älykkään ohjaamisen avulla.

Liikenne- ja viestintäministeriön teettämässä selvityksessä tutkittiin suomalaisesta näkökulmasta sitä, miten paljon olemassa olevien ja kehitteillä olevien sähköisten palveluiden käytöllä voidaan lisätä energiatehokkuutta ja vaikuttaa erityisesti liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin.

Energiantuotanto ja liikenne ovat Suomessa suuria hiilidioksidipäästöjen aiheuttajia. Lisäksi rakennusten lämmitys on välillisesti vastuussa suuresta osasta päästöjä. Suomen vuotuinen hiilidioksidipäästömäärä on noin 70 miljoonaa tonnia.

Tieto- ja viestintäteknologialla on huomattava mahdollistajan rooli siirryttäessä kohti energiatehokkaampaa ja vähäpäästöisempää taloutta. Samalla pystyttäisiin lisäämään Suomen kilpailukykyä energiatehokkaiden teknologioiden ja palveluiden markkinoilla. Myös kokonaan uudenlaisten tuotteiden ja palveluiden markkinoiden luominen on mahdollista.

Selvityksessä todetaan, että kokonaisuutena ICT-sovellusten parempi hyödyntäminen edellyttää luotettavia ja nopeita tietoliikenneyhteyksiä, joiden tulisi toimia saumattomasti yhteen muun muassa liikennejärjestelmien ja energiaverkkojen kanssa.

Rakennuksissa lämmityksen, ilmanvaihdon ja jäähdytyksen energiankulutusta voidaan vähentää ohjaamalla niitä tehokkaammin ICT-sovelluksilla. Älykkäällä rakennusteknologialla saavutettavissa oleva päästövähennys on 0,2-4 miljoonaa tonnia. Arvion suuri vaihteluväli johtuu siitä, että uusien teknologioiden käyttöönottoon nykyisessä rakennuskannassa liittyy suuria epävarmuuksia.

Älykkäissä energiaverkoissa sähkönkulutusta pystytään ohjaamaan hajauttamalla tuotantoa sekä vaikuttamalla sähkön kysyntään ja kulutukseen älykkäiden sähkömittarien avulla. Lisäksi teknologiaa hyödyntämällä voidaan vähentää sähköhävikkiä ja siirtää kulutusta pois sähköverkon ruuhkatunneilta. Päästövähennyksiksi arvioidaan 1,4-4 miljoonaa tonnia.

Liikenteessä hiilidioksidipäästöjä on mahdollista vähentää 1,3-3,6 miljoonaa tonnia vuodessa. ICT:llä voidaan vaikuttaa kulkutavan valintaan, kulkureittien valintaan ja ajotapaan. Raskaan liikenteen reittioptimoinnilla ja dynaamisilla navigaattoreilla voidaan reittivalintoja parantaa ja näin vähentää päästöjä.

Lisätietoja
ylitarkastaja Timo Kievari, puh. (09) 160 28620 tai 0400 593 706