null Ideariihi suomalaisille satelliittipaikannuspalveluille

Ideariihi suomalaisille satelliittipaikannuspalveluille

Uutinen 17.03.2017 14.00 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö kutsui Euroopan satelliittipaikannusviraston GSA:n asintuntijoita ja suomalaisia elinkeinoelämän, koulutuksen ja tutkimuksen sekä hallinnon edustajia keskustelemaan satelliittipaikannuksen hyödyntämismahdollisuuksista.

Eurooppalaisen Galileo-satelliittinavigointijärjestelmän ensimmäisen vaiheen palvelut julkaistiin joulukuussa. Euroopan siviilikäyttöön tarkoitettu Galileo tarjoaa aluksi maksuttomia ja avoimia paikannuspalveluja sijainnin ja ajan määritykseen sekä navigointiin.

Ministeriön tilaisuudessa 17. maaliskuuta 2017 keskusteltiin mitä mahdollisuuksia eurooppalainen Galileo ja EGNOS -järjestelmä voi tarjota ja miten Suomi voi hyödyntää nämä mahdollisuudet.

Satelliittinavigoinnilla on merkittävä rooli liikenteen palveluissa ja autonomisen liikenteen mahdollistamisessa. Galileo ja EGNOS yhdistettynä esimerkiksi 5G-teknologiaan tarjoaa tarkan, kestävän ja luotettavan paikannuksen muun muassa automaattiajamiseen, hätäviestintäjärjestelmä eCall:iin, älykkäisiin ajopiirtureihin, verkottuneisiin ajoneuvoihin ja esineiden internetiin.

Galileo on Euroopan unionin hanke eurooppalaisen satelliittipaikannusjärjestelmän luomiseksi. EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) on eurooppalainen satelliittipaikannusjärjestelmä, joka täydentää Euroopan alueella nyt toimivia paikannusjärjestelmiä. Galileon yhdysvaltalainen vastinpari on GPS ja venäläinen vastinpari on Glonass.

Satelliittipaikannus on nykypäivänä edellytys myös yhteiskunnan infrastruktuurien kuten sähkö-, tietoliikenne- ja liikenneverkkojen toiminnalle ja se on monien arkisten digipalvelujen elimellinen osa.