Ilmailuhallinto aloittaa, ylijohtajaksi Kim Salonen

Tiedote 29.12.2005 15.26 fi

Uusi ilmailualan virasto Ilmailuhallinto aloittaa toimintansa vuodenvaihteessa Vantaalla. Tasavallan presidentti vahvisti lain Ilmailuhallinnon perustamisesta 29. joulukuuta.

Valtioneuvosto nimitti Ilmailuhallinnon ylijohtajaksi Ilmailulaitoksen lentoturvallisuusjohtajan Kim Salosen.

Salonen on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Hän on toiminut Ilmailulaitoksessa eri tehtävissä vuodesta 1972. Ilmailulaitoksen lentoturvallisuushallinnossa hän on työskennellyt johtotehtävissä vuodesta 1991 lähtien ja ylijohtajana vuodesta 1993.

Ilmailulaitoksen tehtävät eriytetään

Ilmailuhallinto muodostetaan Ilmailulaitoksen viranomaisyksiköistä. Se vastaa lentoturvallisuuteen liittyvien ohjeiden ja määräysten antamisesta. Lisäksi virasto hoitaa muita siviili-ilmailun viranomaistehtäviä. Sillä on noin 130 työntekijää.

Ilmailuhallinnon perustamisen tarkoituksena on eriyttää toisistaan viranomaistehtävien hoito ja liiketoiminta, joka kuuluu liikelaitoksena jatkavalle Ilmailulaitokselle. Myös Suomen lennonvarmistusjärjestelmä ja valtion lentoasemat pysyvät Ilmailulaitoksen vastuulla.

Rahoitus pääosin valvontamaksuista

Ilmailuhallinnon vuosibudjetti on 10,6 miljoonaa euroa. Perustamis- ja toimintakulut katetaan pääosin lentoliikenteen valvontamaksulla. Veronmuotoista maksua peritään lentoasemien pitäjiltä muun muassa lentoturvallisuuden lisäämiseksi ja ilmailun valvonnan tehostamiseksi. Osa Ilmailuhallinnon rahoituksesta tulee sen keräämistä suoritemaksuista.

Eduskunta hyväksyi Ilmailuhallinnon perustamista koskevan esityksen osana ilmailun lainsäädännön kokonaisuudistusta. Samassa yhteydessä se hyväksyi uuden ilmailulain, joka ajantasaistaa suomalaisen ilmailun säätelyn vastaamaan perustuslain periaatteita sekä uusinta kansainvälistä ja EY-lainsäädäntöä.


Lisätietoja Ilmailuhallinnosta:
apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, puh. (09) 160 28639 tai 050 515 1303

Lisätietoja ylijohtajanimityksestä:
vt. osastopäällikkö, hallitusneuvos Liisa Ero, puh. (09) 160 28461