null Ilmailulain muutostarpeiden selvittämistä jatketaan

Ilmailulain muutostarpeiden selvittämistä jatketaan

Tiedote 03.09.2020 10.14 fi sv en

Pienkone lentokentällä (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö ryhtyy selvittämään EU:n siviili-ilmailun turvallisuutta koskevan EASA-asetuksen täytäntöönpanon valmistelun yhteydessä ilmenneitä tarpeita muuttaa ilmailulakia. Lisäksi selvitetään, millaisia kansallisia muutoksia ja tarkennuksia sääntelyyn olisi aihetta tehdä. Muutokset olisivat pääosin teknisiä tai ne koskettaisivat rajattua ilmailutoimijoiden joukkoa.

Eduskunta hyväksyi EASA-asetusta täydentävät lainsäädäntömuutokset kesäkuussa 2020.

Arvioinnin kohteena ovat nyt muun muassa ilma-alusten lentokelpoisuuden tarkastamista koskevat tekniset säädökset, lentopaikka-avustuksien toimivallan siirtäminen Liikenne- ja viestintävirastolle, historiallisten ilma-aluksien lentotoimintaluvan tarve, ilmailurikkomuksen ja rikoslain rangaistussäännöksen suhde sekä miehittämättömien ilma-alusten kulkuun puuttuminen lentoasemien läheisyydessä.

Lisäksi hankkeessa jatketaan miehittämättömän ilmailun kansallisten sääntelytarpeiden arviointia sekä tuetaan uusien teknologioiden ja digitaalisten toimintatapojen kehitystä ja turvallista käyttöönottoa.

Selvitystyössä ja muutosten valmistelussa kuullaan tahoja, joihin sääntelymuutokset kohdistuisivat. Esitykset säädösten muuttamiseksi on tarkoitus antaa eduskunnalle kesällä 2021.

Taustaa

Kesäkuussa hyväksyttyjen lainsäädäntömuutosten valmistelun yhteydessä ilmeni myös muita kuin EASA-asetukseen liittyviä lainsäädännön kehittämistarpeita. Liikenne- ja viestintävaliokunta totesi esitystä koskevassa mietinnössään pitävänsä tärkeänä, että valiokuntakäsittelyssä esitettyjä ilmailusääntelyn kehittämistarpeita arvioidaan jatkossa lainsäädännön kehittämisprosessissa.

Ilmailun turvallisuussääntely on suurelta osin harmonisoitu EU:ssa suoraan sovellettavilla asetuksilla, joiden taustalla ovat kansainväliset turvallisuussuositukset.

Lisätietoja

ylitarkastaja Veikko Vauhkonen, p. 050 477 7176

Twitter @VVauhk