null Ilmatieteen ja merentutkimuksen laitosten yhteistyöstä selvitys

Ilmatieteen ja merentutkimuksen laitosten yhteistyöstä selvitys

Tiedote 10.08.2007 13.14 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö selvityttää Ilmatieteen laitoksen ja Merentutkimuslaitoksen yhteistyön syventämistä. Selvitystä ryhtyy tekemään professori Juhani Keinonen.

Selvitysmies kartoittaa lokakuun loppuun mennessä, mitä etuja ja mahdollisia haittoja tiivis yhteistyö toisi. Keinosen selvitystyön tueksi ministeriö on asettanut asiantuntijaryhmän, jossa on mukana molempien laitosten sekä henkilöstöjärjestöjen edustus.

Professori Keinonen on Helsingin yliopiston fysikaalisten tieteiden laitoksen esimies.

Laitosten yhteistoimintaa selvitetään, koska sillä saatettaisiin lisätä tehokkuutta ja
vähentää kustannuksia. Ilmatieteen laitos ja Merentutkimuslaitos tuottavat tietoa ilmakehän tilasta ja merestä elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeita varten. Hallinnollisesti laitokset ovat liikenne- ja viestintäministeriön alaisia.Lisätietoja:
asiantuntijatyöryhmän pj, ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482, 050 552 7260
liikenne- ja viestintäministeriön viestintä, puh. (09) 160 28330 tai (09) 160 28623