null Impulssi-blogi: Lupa epäonnistua ja oppia

Impulssi-blogi: Lupa epäonnistua ja oppia

Uutinen 09.06.2015 11.07 fi

Impulssi-blogi (Kuva: LVM)

Maailman muuttuessa myös valtiokoneiston toimintatapoihin ja johtamiseen tarvitaan muutoksia. Ilmapiiri muuttuikin uuden hallituksen strategisen hallitusohjelman myötä. Heti ensimmäisellä sivulla todetaan, että Suomessa kannustetaan uusiutumiseen, luovuuteen ja uteliaisuuteen. Epäonnistuakin saa, virheistä opitaan, kirjoittaa Liikennehallinnon ohjaus -yksikön johtaja Laura Eiro.

Muutos edellyttää virkakunnalta aivan uudenlaisten asioiden oppimista ja hahmottamista. Vanhat toimintamallit infran suunnittelussa, hallinnonalojen välisessä yhteistyössä ja sidosryhmätoiminnassa sekä lainsäädännön valmistelussa täytyy kyseenalaistaa. Pitää löytää uusia keinoja ja kumppaneita. Vaaditaan hallinnon ketteryyttä ja siiloista pois kiipeämistä.