null Internationella kommittén för flygsäkerhet rekommenderar att vätskeförbudet upphör

Internationella kommittén för flygsäkerhet rekommenderar att vätskeförbudet upphör

Tiedote 09.12.2009 11.32 fi sv

Internationella kommittén för flygsäkerhet, som består av flygsäkerhetsexperter, har godkänt kommissionens förslag, enligt vilket man inom EU-området övergår från förbud mot transport av vätskor i flygtrafiken till säkerhetsgranskning av vätskor. Avsikten är att förbudet upphör senast den 29 april 2013.

För att förslaget ska träda i kraft krävs ännu att det godkänns av EU:s ministerråd och Europaparlamentet. För att det ska bli tillåtet att transportera vätskor krävs en övergångsperiod, under vilken man på alla EU:s flygplatser tar i bruk tillräckliga metoder för säkerhetsgranskning.

Trafikminister Anu Vehviläinen berättade om att man frångår vätskeförbudet vid mötet för ministerutskottet för EU-ärenden den 9 december.

Man planerar att upphävandet av begränsningarna inleds med passagerare på förbindelseflyg, som anlänt från länder utanför EU. På sådana förbindelseflyg föreslås att passagerare som anlänt till EU-området i sitt handbagage får transportera vätskor som är införskaffade på en flygplats utanför EU eller ombord på ett annat än ett EU-bolags flyg. Vätskorna bör vara förpackade enligt givna säkerhetsföreskrifter. Enligt kommissionens förslag ska begränsningarna på dessa flyg upphöra senast den 29 april 2011.

Ytterligare information: inspektor Hannu Laurikainen, tfn (09) 160 28457, regeringsrådet Jaana Heikkinen, tfn (09) 160 28628, överinspektör Arja Pulliainen, Luftfartsförvaltningen, tfn 040 751 6707