Takaisin

Internet-puhelut yleistyvät nopeasti - pykälät mietittäväksi

Internet-puhelut yleistyvät nopeasti - pykälät mietittäväksi

Tiedote 09.03.2005 08.59 fi

Internet-puhelut yleistyvät nopeasti yrityksissä, hallinnossa ja kuluttajien keskuudessa. Uusi tekniikka alentaa merkittävästi kuluttajien viestintäkuluja. Viranomaisten on mietittävä, miten uusi soittomahdollisuus otetaan huomioon lainsäädännössä.

Nettipuheluiden käyttöönottoon riittää hitainkin laajakaistaliittymä. Langattoman Internet-puhelun voi periaatteessa soittaa paikoissa, joissa on käytettävissä langaton lähiverkko. Toistaiseksi tällaisia ympäristöjä on lähinnä hotelleissa ja lentokentillä.

Liikenne- ja viestintäministeriö teetti selvityksen Internet- eli VoIP-puheluiden (Voice over Internet Protocol) yleistymisestä. Selvityksen yhtenä tavoitteena oli antaa yleiskuva siitä, mikä Internet-puhelu on ja mitä vaikutuksia nettipuheluiden yleistymisellä olisi televiestintään. Raportin näkemykset ja ehdotukset ovat kirjoittajan omia näkemyksiä.

Raportissa tarkastellaan myös VoIP:n toteuttamiseen liittyviä tekniikoita ja standardeja sekä Internet-puheluiden tietoturvaa.

Ministeriö suhtautuu myönteisesti uuden tekniikan käyttöönottoon. Kansallisen laajakaistastrategian mukaan Internet-puhelujen käyttöönottoa edistetään. Ministeriö keskustelee viestintäalan ja sidosryhmien kanssa ja harkitsee toimia, joihin tulisi ryhtyä. Asiaan vaikuttavat myös EU:n mahdolliset toimet.

Internet-puheluiden yleistyminen aiheuttaa muutostarpeita telesäädöksiin. VoIP-puhelujärjestelmissä on ratkaistava mm., miten järjestetään hätäpuheluiden soittaminen ja soittajan paikantaminen, yhdysliikenne muihin verkkoihin sekä numerointi.

Hätäpuhelun soittamisen voisi raportin mukaan VoIP-puheluissa järjestää esimerkiksi niin, että asiakas valitsee, minkä kunnan hätäkeskukseen puhelu yhdistetään.

Jotta VoIP-liittymiin voitaisiin soittaa yleisestä puhelinverkosta, on niille saatava puhelinnumero Internetin nimipalveluun. Viestintävirasto onkin kehittämässä numerointijärjestelmää.

Internet-puheluiden sääntelyssä on ratkaistava, mitä perinteisen puhelinverkon vaatimuksia asetetaan VoIP-puheluille. EU:ssa ja Suomessa olisi ryhdyttävä nopeasti edistämään nettipuheluiden yleistymistä, jotta säilytettäisiin mahdollisuus pysyä kehityksen kärjessä.


Uusien palveluiden tie kivikkoinen

Uusien viestintäverkkojen palveluille kasataan usein kovia odotuksia, mutta läpimurrot jäävät toteutumatta. Liikenne- ja viestintäministeriö on tutkituttanut myös uusien palveluiden hidasteita ja niiden poistamista. Selvitys kattoi VoIP-, CDMA-, WLAN- ja UMTS-tekniikat sekä Internet-puhelut ja digi-tv:n.

Selvityksessä kartoitettiin teknisiä ja taloudellisia ongelmia sekä säädöksistä ja kuluttajien tottumuksista johtuvia esteitä.

Uuden tekniikan käyttöönottoa hidastavat mm. kuluttajien vanhat käyttötottumukset ja vaikeat käyttöliittymät. Myös epäluottamus tietoturvaan, häiritsevä mainonta ja erityisryhmien unohtaminen hidastavat palvelujen yleistymistä.


Lisätietoja
ylijohtaja Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389, 0500 787 742
viestintäneuvos Antti Kohtala, puh. (09) 160 28392, 0500 812 505