null Internetyhteyksien yleispalveluvelvoite 26 teleyritykselle

Internetyhteyksien yleispalveluvelvoite 26 teleyritykselle

Uutinen 15.01.2010 12.32 fi

Viestintävirasto on nimennyt 26 teleyritystä, jotka ovat velvollisia tarjoamaan kuluttaja- ja yritysasiakkaille internetyhteyspalveluja yleispalveluna. Lisäksi Digita Oy on nimetty yleispalvelun toteuttamiseksi tarvittavan verkkopalvelun tarjoajaksi. Velvoitteet tulevat voimaan 1.7.2010.

Päätösten taustalla on viestintämarkkinalain muutos, jossa yleispalveluun kuuluvan internetyhteyden uudeksi vähimmäisnopeudeksi on määritelty 1 Mbit/s. Aikaisemmin tiedonsiirtonopeudeksi on riittänyt 30-50 kbit/s.

Viestintämarkkinalain mukaan yleispalveluyritys on nimettävä, jos tämä on välttämätöntä yleispalvelun tarjonnan takaamiseksi tietyllä alueella. Viestintävirasto selvitti laajakaistapalvelujen tarjontaa 380 yksittäisen kunnan tai kunnan osan alueella. Näistä yli 330 alueelle nimettiin yleispalveluyritys.

Yleispalveluyritykseksi nimetty teleyritys on velvollinen tarjoamaan tietyllä alueella kuluttaja- tai yritysasiakkaalle internetyhteyden asiakkaan vakituiseen asuin- tai sijaintipaikkaan. Liittymä on tarjottava kohtuullisella hinnalla ja toimitettava kohtuullisessa ajassa tilauksesta.