null Itella ska lägga fram utredning om nedläggningen av verksamhetsställen

Itella ska lägga fram utredning om nedläggningen av verksamhetsställen

Tiedote 05.01.2012 10.00 fi sv

Kommunikationsverket har bett Itella Posten Ab lämna en redogörelse för de grunder på vilka bolaget har dragit in eller tänker dra in verksamhetsställen för post.

Itella ska senast den 20 januari lägga fram en utredning om vilka verksamhetsställen som avskaffas, tidsplanen för när verksamheten upphör och grunderna för nedläggningen.

Bolaget ska också ange eller uppskatta de genomsnittliga kostnaderna per månad för varje nedlagda eller nedläggningshotade verksamhetsställe samt de beräknade besparingarna av nedläggningen.

Itella meddelade hösten 2011 att bolaget lägger ned 51 postombud och 17 av sina egna verksamhetsställen.

Bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru påminner om vad postlagen säger om verksamhetsställen:

- Lagen utgår ifrån att postens verksamhetsställen ska placeras så att användarna av samhällsomfattande tjänster kan uträtta ärenden vid ett verksamhetsställe på ett rimligt avstånd från den stadigvarande bostaden. I varje kommun måste det finnas minst ett verksamhetsställe som tillhandahåller samhällsomfattande posttjänster.

- För att garantera att avståndet till ett ställe där man kan uträtta postärenden är acceptabelt är det bra att Kommunikationsverket nu utövar tillsyn och kontrollerar om Itella följer lagens mening, säger Kiuru.

Ytterligare information:
Kommunikationsministeriet: Kalervo Haverinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 331 6914