Jäämeren ratalinjausta selvittänyt työryhmä julkaisee raporttinsa tammikuussa

Tiedote 14.12.2018 11.54 fi sv en

Jäämeren ratalinjausta Kirkkoniemeen selvittäneen työryhmän toimikausi päättyy tänään 14. joulukuuta. Loppuraportti julkaistaan tammikuussa 2019.

Saamelaiskäräjät on pyytänyt saamelaiskäräjälain 9 pykälän mukaisia neuvotteluja selvitysluonnoksesta. Saamelaiskäräjien ja liikenne- ja viestintäministeriön väliset neuvottelut käydään 21. joulukuuta. Tästä syystä raportin julkaiseminen siirtyy tammikuulle. 

Kyseessä on alustava selvitys eli päätöstä radan toteuttamisesta tai ratalinjauksen valitsemisesta ei ole Suomessa tai Norjassa tehty. Jäämeren radan etenemistä selvittänyt työryhmä kokoontui viimeisen kerran 27. marraskuuta Helsingissä. 

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti toukokuussa Suomen ja Norjan välisen työryhmän selvittämään Kirkkoniemen ratalinjauksen keskeisiä kysymyksiä, jotka liittyvät muun muassa saamelaisiin alkuperäiskansana, ympäristöön, lupamenettelyihin, kustannuksiin, rahoitusrakenteeseen ja rahoitusmalliin. 

Lisätietoja:
työryhmän puheenjohtaja, osastopäällikkö Sabina Lindström, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 040 527 6103, sabina.lindstrom@lvm.fi, Twitter @LindstromSabina