Takaisin

Johtokuntien asemaa selvitetään

Johtokuntien asemaa selvitetään

Tiedote 11.04.2005 15.00 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö teettää selvityksen hallinnonalansa virastojen ja laitosten johtokuntien roolista ja tehtävistä.

Selvityksen tekee johtaja Jukka Hirvelä Tiehallinnosta. Selvityksen on määrä olla valmis 1. syyskuuta.

Työssä tarkastellaan johtokuntien asemaa liikennepolitiikan johtamisen näkökulmasta. Samalla arvioidaan, mitkä vaikutukset kolmella eri ratkaisuvaihtoehdolla on: johtokuntien jatkamisella nykyisellään, niiden toiminnan kehittämisellä tai johtokuntien lakkauttamisella.

Erityisesti selvitys koskee Tiehallinnon, Ratahallintokeskuksen ja Merenkulkulaitoksen johtokuntia.

Selvityksen tulee sisältää ehdotukset siitä, miten huolehdittaisiin johtokunnille kuuluvista lakisääteisistä tehtävistä, jos johtokunnat päätettäisiin lakkauttaa. Samalla selvityshenkilön tulee esittää, miten johtokuntien virastoille ja laitoksille tuoma asiantuntemus ja tieto toimintaympäristöstä voitaisiin uudessa tilanteessa turvata.

Hirvelän työ on jatkoa liikenne- ja viestintäministeriön ylijohtaja Harri Pursiaisen tammikuussa valmistuneelle selvitykselle liikennepolitiikan johtamisesta.


Lisätietoja

selvityshenkilö, johtaja Jukka Hirvelä, Tiehallinto, puh. 0204 222 455 tai 0400 406 502