Joukkoliikennelain muutoksilla torjutaan harmaata taloutta

Uutinen 08.12.2011 14.43 fi sv

Joukkoliikenteen harmaata taloutta aletaan kitkeä monilla uusilla toimenpiteillä. Ne liittyvät liikenneluvan saamisen edellytyksiin ja niiden valvontaan. Myös viranomaisten toimivaltaan tulee muutoksia. Osittain muutokset johtuvat EU-lainsäädännöstä.

Hallitus esitti joukkoliikennelain muuttamista 8. joulukuuta. Laki tulee voimaan 12. joulukuuta 2011.

Lakimuutoksen myötä toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus selvittää kerran vuodessa, täyttävätkö luvanhaltijat edelleen kaikki luvan myöntämisen edellytykset.