Takaisin

Joukkoliikenteelle ehdotetaan peruspalvelutasoa

Joukkoliikenteelle ehdotetaan peruspalvelutasoa

Tiedote 28.01.2005 09.12 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama peruspalvelutyöryhmä luovutti raporttinsa valtiosihteeri Perttu Purolle 28. tammikuuta. Peruspalvelutyöryhmän tehtävänä oli määritellä, minkä tasoista julkisen liikenteen palvelua tulisi vähintään julkisilla varoilla ylläpitää.

Julkisen liikenteen peruspalvelua olisi, että asukkaat eri puolilla maata voivat käyttää liikennepalveluita päivittäin työ-, opiskelu- ja asiointimatkoihin kuntakeskusten ja muiden isojen taajamien välillä. Myös yhteydet valtakunnalliseen julkisen liikenteen verkkoon olisi taattava.

Kunnissa tulisi turvata autottomille mahdollisuus asioida kuntakeskuksessa vähintään kahdesti viikossa. Alueellisen liikenneverkon laajuus suhteessa väestöön pyritään pitämään nykytasolla.

Työryhmän määrittelemän peruspalvelun toteuttaminen koko maassa vaatisi noin kolme miljoonaa euroa lisää rahaa vuosittain. Työryhmä korostaa, että panostamalla tämän verran lisää haja-asutusalueiden asukkaiden perusliikkumistarpeiden parantamiseen, aikaansaadaan merkittäviä vuotuisia säästöjä Kelan ja kuntien maksamissa lakisääteisissä kuljetuskustannuksissa. Työryhmä muistuttaa, että peruspalvelutaso on tavoite eikä kansalaisten oikeus.

Joukkoliikenteen tiedottamisen parantamiseksi työryhmä ehdottaa, että valtakunnallisen aikatauluportaalin ja seudullisten aikatauluyhdistelmien kehittämistä jatketaan. Työryhmän mukaan tavoitteena tulee olla se, että yhtäkään matkaa julkisilla kulkuvälineillä ei jää tekemättä tiedon puutteen vuoksi.

Työryhmän mielestä valtion ja kuntien välinen työnjako ja rahoitusvastuut pitäisi ratkaista täsmällisemmin. Asian selvittämiseen ehdotetaan uutta työryhmää, joka pohtisi myös joukkoliikenteen lippujärjestelmiä ja muita avustusmenettelyjä.

Työryhmän puheenjohtajana toimi liikenneneuvos Petri Jalasto liikenne- ja viestintäministeriöstä. Jäseninä oli liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi valtiovarainministeriön, sisäasiainministeriön, Suomen Kuntaliiton ja lääninhallitusten edustajia. Valtiovarainministeriön edustaja jätti raporttiin eriävän mielipiteen.

Valtiosihteeri Puro sanoo, ettei ministeriö ole ottanut kantaa esitykseen. Peruspalvelutason määrittelystä halutaan ensin saada eri tahojen lausunnot. Puron mukaan voidaan kuitenkin jo tässä vaiheessa todeta, ettei esitetty peruspalvelutaso ole riittävä ainakaan julkisesti tuetuissa kaupunkiseutujen liikennepalveluissa eikä raideliikenteessä.


Lisätietoja:
työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Petri Jalasto, puh. (09) 160 28509