Takaisin

Julkisen liikenteen lääniarviot linjassa LVM:n toimenpiteiden kanssa

Julkisen liikenteen lääniarviot linjassa LVM:n toimenpiteiden kanssa

Tiedote 31.05.2004 10.17 fi

Lääninhallitusten arviointiraportit julkisen liikenteen peruspalvelujen tilasta vahvistavat olemassa olevia käsityksiä liikenteen tarjonnan ja kysynnän muutoksista sekä tarvittavista toimista joukkoliikenteen palvelujen turvaamiseksi. Uusia ja yllättäviä tuloksia tai johtopäätöksiä arvioinnit eivät nosta esille.

Sisäasiainministeriön 31. toukokuuta julkistamien raporttien ehdotukset ovat pääosin linjassa liikenne- ja viestintäministeriön omien tavoitteiden ja jo aloitettujen toimenpiteiden kanssa.

Liikenne- ja viestintäministeriössä arviointiraportteja hyödynnetään mm. joukkoliikenteen rahoituksen suunnittelussa sekä erilaisten kehittämishankkeiden valmistelussa.

Joukkoliikenneraporttien mukaan liikenneverkko kattaa koko maan tyydyttävästi, mutta vuorotarjonta vaihtelee myös sellaisilla alueilla, joiden asukaspohja ja kysyntä vastaavat toisiaan. Arvioinnissa ehdotetaan peruspalvelutason määrittämistä ja sitä, että yhtenäisen määrittelyn tulisi ohjata palvelujen hankintaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö on viime vuoden lopulla asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on määritellä valtakunnallisesti yhtenäinen julkisen liikenteen peruspalvelutaso. Työryhmän määräaika päättyy vuoden 2004 lopussa.

Raportissa ehdotetaan palveluliikenteen ja kutsuohjatun joukkoliikenteen lisäämistä. Samaan tulokseen päätyi liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä, joka esittää matkojenyhdistelyn laajentamista koko maahan. Tämän myötä lisääntyisi myös palveluliikenteen ja kutsuohjatun liikenteen määrä.

Lääninhallituksissa kannetaan huolta liikenteen ostomäärärahojen vähenemisestä. Raportissa esitetään rahoituksen lisäämistä, jotta alueelliset joukkoliikennepalvelut voitaisiin säilyttää. Tuntuvinta ostoliikenteen väheneminen on Pohjois-Suomessa.

Raportissa todetaan, ettei matkalippujen hinnanalennusten tukeminen ole enää lisännyt säännöllistä joukkoliikenteen käyttöä. Esimerkiksi seutulippujen myynnin kasvu on pysähtynyt ja jollakin alueilla se on jo laskussa, mikä kertoo joukkoliikenteen säännöllisen käytön vähenemisestä. Raportissa ehdotetaan lippurahoituksen uudelleenarviointia ja uusien keinojen kehittämistä säännöllisen joukkoliikennematkustuksen lisäämiseksi.


Lisätietoja

liikenneneuvos Petri Jalasto, puh. (09) 160 28509 tai 040 552 9039