Jussi Luomajärvi LVM:n hallintoyksikön johtajaksi

Uutinen 24.04.2018 13.36 fi

Jussi Luomajärvi (Kuva: LVM/Tomi Parkkonen)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallintoyksikön johtajaksi 1.6.-31.12.2018 on määrätty oikeustieteen maisteri Jussi Luomajärvi. Luomajärvi on hoitanut tehtävää määräaikaisena 1.1.2016 lähtien.

Liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen mukaan hallintoyksikkö vastaa siitä, että konsernin henkilöstöpolitiikka on hyvää ja hallinto toimii laillisesti ja tehokkaasti.

Ministeriön työjärjestyksen mukaan yksikön johtaja osallistuu osaston johtamiseen sekä johtaa, valvoo ja kehittää yksikkönsä toimintaa asetettujen toimintalinjojen ja tulostavoitteiden mukaisesti. Hän huolehtii yksikön ja sen vastuualueeseen kuuluvien hallinnonalan organisaatioiden toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvioehdotuksen valmistelusta ja seuraa niiden toteutumista sekä vastaa yksikön tehtäviin kuuluvien hankkeiden käynnistämisestä, toteuttamisesta ja seurannasta sekä lainsäädännön ja muun valmistelun laadusta yksikössä.