Kaasukäyttöisille kuorma-autoille suunnitellaan hankintatukea

Tiedote 19.08.2020 13.45 fi sv en

Jäteauto tankkaamassa kaasua (Kuva: Mika Pakarinen Keksi / LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuesta. Tukea ehdotetaan myönnettäväksi uusien, yli 16-tonnisten kuorma-autojen ostoon tai leasingiin. Lausuntopyyntö koskee tuen myöntämisen ehtoja.

Tuella pyritään vauhdittamaan raskaan kaluston vähäpäästöistymistä ja edistämään kaasun käyttöä liikenteessä. Tuen suuruus porrastettaisiin auton hankintahinnan mukaan, ja se osoitettaisiin nesteytettyä kaasua (LNG) tai paineistettua kaasua (CNG) käyttäville ajoneuvolle. LNG-ajoneuvolle myönnettäisiin hankintatukena 12 000 euroa ja CNG-käyttöiselle ajoneuvolle 5000 euroa.

Tuen myöntämisestä ja valvonnasta vastaisi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Lisäksi laista ehdotetaan kumottaviksi tarpeettomina romutuspalkkiota koskevat kohdat. Määrärahaa romutuspalkkion myöntämiseksi ei ole ollut saatavilla vuoden 2018 jälkeen. Pykälien kumoaminen on lakitekninen muutos. Muita tukimuotoja arvioidaan kokonaisuudessaan fossiilittoman liikenteen tiekartan yhteydessä, ja näistä annetaan tarvittaessa erillinen hallituksen esitys.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoaika päättyy 13.9.2020. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset netissä www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.

Lausuntokierroksen jälkeen asian valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lisätietoja

yksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101

neuvotteleva virkamies Eleonoora Eilittä, p. 050 309 9189

KORJAUS

Tiedotetta on korjattu 20.8.2020 klo 9.10. Tukea myönnettäisiin yli 16-tonnisten kuorma-autojen hankintaan. Aiemmin tiedotteessa luki virheellisesti 18 tonnia.