Kahdeksalle varustamolle myönnettiin ympäristöinvestointitukea

Uutinen 12.03.2014 14.01 fi sv en

Rahtilaiva (Kuva: Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt kahdeksalle varustamolle ja näiden 45 alukselle valtionavustusta ympäristönsuojelua parantaviin jälki-investointeihin yhteensä 12,6 miljoonaa euroa. Avustukset on tarkoitettu aluksiin jälkikäteen asennettavien laitteiden ja polttoainejärjestelmämuutosten investointikustannusten tukemiseen.

Vuoden 2013 talousarviossa myönnettiin 30 miljoonan euron valtuus nykyisin käytössä oleviin aluksiin tehtävien ympäristönsuojelua parantavien laitteiden investointikustannusten tukemiseen. Syyskuussa määrärahasta jaettiin 19 miljoonaa euroa. Myöntöpäätösten jälkeen varustamot palauttivat jo myönnettyjä avustuksia 11,7 miljoonaa euroa. Yhteensä valtio on myöntänyt alusten ympäristöinvestointeihin tukea 20,3 miljoonaa euroa.

Tukea saavat ESL Shipping, Tallink Silja Oy, Eckerö Shipping, Finnlines Oyj, Bore Oy Ab, Godby Shipping Ab, Oy Langh Ship Ab ja Containerships Ltd. Investoinnit on toteutettava tämän vuoden aikana.

Toiselle hakukierroksella avustusta haettiin yhteensä noin 37 miljoonaa euroa.