null Kalle Jokinen Liikenneturvan hallituksen puheenjohtajaksi

Kalle Jokinen Liikenneturvan hallituksen puheenjohtajaksi

Tiedote 18.02.2016 13.30 fi sv

Kansanedustaja Kalle Jokinen on nimitetty Liikenneturvan hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

Valtioneuvoston muut seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi määräämät jäsenet ovat liikenneneuvos Sabina Lindström liikenne- ja viestintäministeriöstä (varajäsenliikenneneuvos Risto Murto) ja poliisitarkastaja Jari Pajunen sisäministeriöstä (varajäsen poliisitarkastaja Seppo Sivula).

Hallituksessa vuoden 2016 loppuun jatkavat opetusneuvos Jukka Lehtinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä (varajäsen opetusneuvos Heli Nederström) sekä hallitussihteeri Tiina Muinonen sosiaali- ja terveysministeriöstä (varajäsen johtaja Kari Paaso).

Valtioneuvosto päätti Liikenneturvan hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä 18. helmikuuta 2016.

Liikenneturva on liikenne- ja viestintäministeriön valvonnassa oleva julkisoikeudellinen yhdistys. Liikenneturvan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja yksitoista muuta jäsentä.

Valtioneuvosto määrää kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja neljä jäsentä, jotka edustavat liikenne- ja viestintäministeriötä, opetus- ja kulttuuriministeriötä, sisäministeriötä ja sosiaali- ja terveysministeriötä. Lisäksi hallitukseen kuuluu seitsemän keskusjärjestön valitsemaa jäsentä.

Lisätietoja

yli-insinööri Marcus Merin, p. 0295 34 2374, etunimi.sukunimi@lvm.fi