Takaisin

Kännykkä kuriin, kypärä käyttöön ja vastuuta liikenteeseen

Kännykkä kuriin, kypärä käyttöön ja vastuuta liikenteeseen

Uutinen 17.05.2016 14.01 fi

Nuorten ääni liikenneturvallisuudelle, 17.5.2016 (Kuva: Trafi)

Kaksivuotinen Nuorten ääni liikenneturvallisuudelle -hanke on päättynyt. Lukuvuosina 2014-2016 hankkeeseen osallistuneiden nuorten ajatukset liikenneturvallisuuden parantamisesta kiteytyvät kolmeen asiaan: vastuulliseen asenteeseen, kännykän käyttötapaan ja pyöräilykypärään. Hankkeen loppuseminaari pidettiin 17. toukokuuta Helsingissä.

Hankkeessa kuultiin nuorten mielipiteitä muun muassa kuljettajakoulutuksen uudistamisesta, liikenneturvallisuustyön kehittämisestä ja eräistä tieliikennelain kokonaisuudistukseen liittyvistä pykälistä.

Nuoret pitivät tärkeänä sitä, että heidän näkemyksiään kuunnellaan. Myös järjestävistä tahoista oli hyvä, että nuorilta saadaan uudenlaisia näkökulmia sekä liikenneturvallisuustyöhön että uudistusten valmisteluun. Nuoret toivoivat opetukseen enemmän asennekasvatusta, oikeiden onnettomuuksien käsittelyä sekä päihdekasvatusta.

Keskusteluissa nousivat monesti esiin nuorten omat huomiot vastuusta liikenteessä: jokainen on liikenteessä vastuussa sekä itsestä että muista liikkujista. Kännykän käytön ongelmat sekä jalankulkijoina, pyöräilijöinä että auton ratissa oli omakohtaisesti huomattu. Alakouluun unohtunut pyöräilykypärän käyttö oli monissa lukioissa ja yläkouluissa otettu uudelleen tavoitteeksi.

Hankkeessa on ollut mukana 13 kummikoulua eri puolilta maata: 2 alakoulua, 4 yläkoulua, 3 lukiota ja 4 ammattikoulua. Kahden lukuvuoden aikana on järjestetty neljä yhteistapahtumaa, kahdeksan alueellista tapahtumaa ja useita koulujen omia liikenneturvallisuustapahtumia.

Nuorilta saatuja huomioita hyödynnetään liikennealan lakiuudistusten valmistelussa. Tieliikennelain kokonaisuudistuksesta lähetetään vielä lausuntopyynnöt mukana olleille kouluille sitten, kun lakiluonnoksen lausuntokierros alkaa.

Hanke toteutettiin liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenteen turvallisuusviraston Trafin, Liikenneturvan ja poliisin yhteistyönä. Hankkeen käynnisti vuonna 2014 liikenne- ja kuntaministerinä toiminut Paula Risikko.

Hankkeen loppuraportti valmistuu kesäkuussa.