Kansainvälinen tieliikennesopimus automaation asialle

Uutinen 17.03.2016 13.37 fi sv en

Autoja öisellä moottoritiellä (Kuva: Rodeo)

Kansainvälistä tieliikennesopimusta on muutettu siten, että se sallii ajoneuvojen automaattiset kuljettajaa avustavat järjestelmät. Tavoitteena on edistää ajoneuvojen automatisaatiota ja teknistä kehitystä.

Sopimusmuutos ei vaikuta kuljettajavastuun perusteisiin. Teknisistä järjestelmistä riippumatta ajoneuvon on edelleen oltava koko ajan ihmiskuljettajan hallinnassa. Muutoksilla ei ole vaikutuksia suomalaiseen tieliikennelainsäädäntöön.

Muutoksen jälkeen ajoneuvoissa sallitaan teknisten vaatimusten mukaiset kuljettajaa avustavat järjestelmät, joiden toimintaan kuljettaja ei voi vaikuttaa. Sopimus sallii myös sellaiset järjestelmät, jotka ovat kytkettävissä pois päältä, kuten kaistavahti tai adaptiivinen vakionopeudensäädin.

Hallitus päätti kansainvälisen tieliikennesopimuksen muutosten voimaasaattamisesta Suomen osalta 17. maaliskuuta 2016. Sopimus tulee kansainvälisesti voimaan 23. maaliskuuta 2016.

YK:n Euroopan talouskomission alaisuudessa työskentelevä liikenneturvallisuustyöryhmä hyväksyi tieliikennettä koskevan yleissopimuksen muuttamisen maaliskuussa 2014 ja se tuli Suomea sitovaksi syyskuussa 2015.

Suomi liittyi vuonna 1968 tehtyyn yleissopimukseen (ns. Wienin tieliikennesopimus) vuonna 1986. Tieliikennesopimuksessa säädetään muun muassa kansainvälisistä liikennesäännöistä.