null Kansainvälistä tunnustusta ikäihmisten digiprojektille

Kansainvälistä tunnustusta ikäihmisten digiprojektille

Uutinen 12.03.2009 13.52 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on saanut Informa Telecoms & Median tunnustuspalkinnon Eläköön yhteys -projektista, jossa avustettiin seniorikansalaisia digisovittimien asennuksissa ja niiden käyttöönotossa.

Eläköön yhteys -projekti vietiin läpi vapaaehtoistyönä. Liikenne- ja viestintäministeriö koulutti yhteistoiminnassa projektiin osallistuneiden yhteisöjen kanssa runsaat 2000 digiasentajaa, jotka 12 kuukauden aikana vierailivat yli 15 000 kodissa. Pääkohderyhmänä olivat lähinnä suurissa kaupungeissa yksinään asuvat vanhukset.

Vuosina 2007 ja 2008 toteutetussa projektissa olivat mukana ministeriön lisäksi Suomen Lions-liitto, Helsinki Missio, Tampereen seurakuntien diakoniatyö ja Opintotoiminnan Keskusliitto.

Projektin saama runsas julkisuus toimi myös välillisesti, sillä se herätti lapset huolehtimaan omien vanhempiensa ja isovanhempiensa digiasennuksista. Vapaaehtoistyötä tekeviin yhteisöihin saatiin projektin avulla myös tekniikasta kiinnostuneita miehiä. Vapaaehtoistyö on ollut paljolti naisten aktiivisuuden varassa.

Asennustapahtuma oli useassa tapauksissa myös myönteinen sosiaalinen kontakti. Asentajien koulutuksessa korostettiin, että vierailu kodeissa on vähintään yhtä paljon sosiaalista kanssakäymistä kuin teknistä asennusta.

Eläköön yhteys -toimintamalli on herättänyt kiinnostusta eri puolilla maailmaa. Englannissa on digisiirtymä käynnistynyt viime vuonna ja etenee alueittain, siellä on nyt vastaavalla tavalla saatu vapaaehtoistyötä tekeviä yhteisöjä mukaan asennus- ja käyttöopastukseen.

Lisätietoja
ylijohtaja Liisa Ero, puh. (09) 160 28461