null Kansalaiskeskustelu: Lähtökohtana turvallinen ja toimiva liikenneympäristö

Kansalaiskeskustelu: Lähtökohtana turvallinen ja toimiva liikenneympäristö

Uutinen 05.01.2011 08.26 fi sv

Liikenneturvallisuus on hyvin suunnitellun liikenneympäristön ja liikkujien asenteiden yhteistulos ja molempiin olisi panostettava enemmän, ilmeni liikenneturvallisuusaiheisesta Otakantaa.fi -keskustelusta. Yksittäiseksi kehittämiskohteeksi keskustelussa nousivat erityisesti nopeusrajoitukset.

Liikenne- ja viestintäministeriö kysyi vuoden lopulla valtionhallinnon Otakantaa.fi-keskustelufoorumilla kansalaisten ajatuksia Suomen liikenneturvallisuustilanteesta ja siitä miten liikenneturvallisuutta voitaisiin parantaa. Oman näkemyksensä kertoi 161 vastaajaa.

Keskustelun mukaan keskeisiä liikenneturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat liikenneympäristön toimivuus, taajama- ja kevytliikenne, nopeusrajoitukset ja liikenteen riskikuljettajat. Keskustelussa suhtauduttiin positiivisesti ajoharjoittelun ja liikenteen valvonnan lisäämiseen, varauksella myös teknisten turvalaitteiden käyttöönottoon.

Keskustelun mukaan turvallinen ja toimiva liikenneympäristö kannustaa joustavaan ja muita huomioon ottavaan liikkumistapaan. Liikenneympäristöistä erityisesti taajamaliikenne halutaan rauhoittaa. Ratkaisuna nähtiin muun muassa selkeämmät kevyen liikenteen liikennesäännöt ja liikennejärjestelyt sekä yleinen liikenteen valvonnan lisääminen.

Useat vastaajat nostivat maanteiden kiinteät nopeusrajoitukset ja automaattisen nopeusvalvonnan liikenneturvallisuutta heikentäviksi tekijöiksi. Ratkaisuna esitettiin muun muassa kelin ja tieolosuhteiden mukaan vaihtuvien nopeusrajoitusten käyttöönottoa sekä ajoneuvoihin asennettavia nopeuden rajoittimia. Kuljettajan omaa harkintaa ja vastuunkantoa oltiin valmiita tehostamaan poliisin näkyvämmällä liikennevalvonnalla.

Erityisesti keskustelussa kiinnitettiin huomiota tieliikenteen riskiryhmiin, joita vastaajien mielestä ovat nuoret ja ikäihmiset sekä rattijuopot. Nuorille vastauksissa ehdotetaan enemmän ajo-opetusta, ikäihmisille ajoterveydentilan seurantaa ja rattijuopoille mahdollisimman kovia seuraamuksia. Mikäli tiellä liikkujien asenteisiin halutaan vaikuttaa, on se vastaajien mielestä aloitettava liikennekoulutuksella jo ala-asteella.

Ajoneuvoihin asennettavat turvalaitteet, kuten nopeuden rajoitin tai alkolukko, saivat osakseen tasapuolisesti kannatusta ja vastustusta. Turvalaitteiden käyttö nähtiin tarpeellisena erityisesti riskiryhmiin kuuluvien kuljettajien kohdalla.

Keskustelun taustamateriaalina oli ministeriön julkaisema raportti viimeisen viiden vuoden liikenneturvallisuustilanteesta. Keskustelun aineistoa hyödynnetään seuraavan liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnassa. Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunta julkaisee suunnitelman vuosille 2011-2014 vuoden 2011 alkupuolella.


Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies, Merja Nikkinen p. (09) 160 28555