Kärkihankkeiden tavoitteena kasvu ja kilpailukyky

Uutinen 01.09.2015 11.13 fi sv

Ministerit Anu Vehviläinen ja Anne Berner tiedotustilaisuudessa 1.9.2015. (Kuva: LVM)

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ja kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen kertoivat kärkihankkeiden etenemisestä omilla painopistealueillaan valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa 1. syyskuuta.

Ministeri Bernerin vastuulla on hallituksen kärkihankkeista digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön luominen ja säädösten sujuvoittaminen (norminpurku).

Digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön luominen keskittyy elinkeinoelämän digitalisaation edistämiseen. Tavoitteena on tehdä Suomesta suotuisa toimintaympäristö digitaalisille palveluille ja liiketoimintamalleille.

Digitaalisen liiketoiminnan edistäminen kulkee rinnakkain myös normien purkamiseen tähtäävän hankkeen kanssa, sillä yksi digitaalista liiketoimintaa edistävä seikka on kannustava ja mahdollistava lainsäädäntö.

Säädösten sujuvoittamisen lisäksi hankkeen toimenpiteillä vauhditetaan suurten tietovarantojen (massadatan) ja esineiden internetin tehokkaampaa käyttöä ja laaditaan kansallinen tietoturvastrategia.

Norminpurkuhankkeen tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea sääntelyä keventämällä ja uudistamalla. Tällä tuetaan Suomen kasvua, vahvistetaan kilpailukykyä ja edistetään digitalisaatiota. Tavoitteena on myös sujuvoittaa lupa- ja valitusprosesseja. Hallitus haluaa lisäksi parantaa lainsäädännön vaikuttavuutta.