Takaisin

Kävelykaduille tulossa liikennesäännöt ja merkki

Kävelykaduille tulossa liikennesäännöt ja merkki

Tiedote 23.02.2006 13.34 fi

Kävelykatujen liikennekulttuuria halutaan selkiyttää uudella lainsäädännöllä. Esitetyt säännöt koskevat mm. ajoneuvoliikenteen rajoittamista ja pyöräilyä kävelykadulla.

Hallitus antoi esityksen kävelykatujen liikennesäännöiksi 23. helmikuuta. Esitys liikennemerkiksi tuodaan valtioneuvoston käsittelyyn myöhemmin keväällä.

Kävelykatutyyppiset liikenneväylät ovat lisääntyneet kaupunkien keskustoissa. Nykyisin kävelykadun liikenteelle ei ole erillisiä säännöksiä eikä kävelykatua ole määritelty laissa. Käytännön liikennemerkkijärjestelyt vaihtelevat eri kaupungeissa ja ne ovat monin paikoin vaikeaselkoisia.

Uusissa säännöissä kävelykatu olisi tarkoitettu jalankulkijoille ja pyöräilijöille, ja kaikkien ajoneuvojen olisi annettava jalankulkijoille esteetön kulku. Jalankulkija saisi kulkea kadun kaikilla osilla ja pyöräilijän olisi sovitettava ajotapansa ja nopeutensa jalankulun mukaan. Kadulle tulisi oma uusi liikennemerkki.

Ajoneuvoliikenne rajattaisiin kulkuun kadun varrella oleville kiinteistöille, esimerkiksi pihalle tai autotalliin. Huoltoajo olisi sallittua, kun se osoitetaan liikennemerkillä.

Ajonopeus määräytyisi ensisijaisesti jalankulkijoiden mukaan, mutta missään tilanteissa ei saisi ajaa yli 20 km/h. Pysäyttäminen ja pysäköinti kävelykaduille kiellettäisiin. Kävelykadulta tielle tulevan ajoneuvon kuljettajan olisi väistettävä muuta liikennettä.

Kävelykadun liikennesääntöjä on valmisteltu viime vaiheessa yhteistyössä useiden kuntien, Suomen Kuntaliiton, Tiehallinnon ja ympäristöministeriön kanssa.

Myös tunneleihin uusia sääntöjä

Hallitus esittää myös, että tieliikennelakiin lisättäisiin erityissäännös liikennemerkillä osoitetussa tunnelissa ajamisesta. Tällaisessa tunnelissa ei ajoneuvoa saisi peruuttaa eikä kääntää takaisin tulosuuntaan. Vaikka tunneli olisi valaistu, ajoneuvossa olisi käytettävä kauko- tai lähivaloja.

Ajoneuvon saisi pysäyttää tai pysäköidä ainoastaan hätä- tai vaaratilanteessa. Silloinkin tulisi käyttää mahdollisuuksien mukaan tätä tarkoitusta varten varattuja paikkoja.

Uudet säännökset koskevat pitkiä tunneleita. Lyhyissä tunneleissa ei tieliikennelain mukaan nytkään saa pysäyttää tai pysäköidä.


Lisätietoja

hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen, puh. (09) 160 28629 tai 0400 665 395