null Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen 3,5 miljoonaa euroa tukea 12 kaupungille ja kunnalle

Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen 3,5 miljoonaa euroa tukea 12 kaupungille ja kunnalle

Tiedote 07.02.2020 07.45 fi sv en

Pyöräparkki Joensuussa. (Kuva: Lev Karavanov / Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tiedottavat

Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman tuettavat hankkeet on valittu. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myönsi tukea yhteensä 12 hankkeelle 3,5 miljoonaa euroa. Valituilla hankkeilla kävelystä ja pyöräilystä tehdään entistä turvallisempaa, houkuttelevampaa ja sujuvampaa.

Tuilla tavoitellaan 30 prosentin kasvua kävelyn ja pyöräilyn matkamääriin vuoteen 2030 mennessä. Rahoitus on osa liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2018 julkaistun Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman toteutusta. 
 
”Liikenteen päästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Kävelyllä ja pyöräilyllä on tärkeä rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa etenkin lyhyillä matkoilla. Nyt 12 kunnan hankkeelle jaetaan yhteensä 3,5 miljoonaa euroa. Tänä vuonna investointiohjelman rahoitukseen on luvassa merkittävä korotus”, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka. 
 
Traficom jakaa kunnille valtionavustusta kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen. Valtionavustuksella parannetaan kävely-  ja pyöräilymahdollisuuksia kaupunkien ja kuntien katuverkoilla. 
 
Hakemuksia tuli yhteensä 53, joista määrärahat jaetaan 12 hankkeelle. Vuonna 2019 Investointiohjelman hankehaku toteutettiin toista kertaa. Vuonna 2020 haku käynnistetään alkukesästä.
 
”On hienoa, että kävelyyn ja pyöräilyyn panostetaan entistä enemmän. Tavoitteena on, että pyöräilyä ja kävelyä kehitettäisiin kaikissa kunnissa ja kaupungeissa paikkakunnan erityispiirteet huomioiden ja pyrimme osaltamme Traficomissa tukemaan tätä”, sanoo ylijohtaja Jarkko Saarimäki Traficomista. 

Mukana monenlaisia hankkeita eri puolilta Suomea

Tänä vuonna kriteerit täyttivät parhaiten Joensuun, Jyväskylän, Kangasalan, Kempeleen, Kuopion, Lappeenrannan, Limingan, Mikkelin, Oulun, Sipoon, Tampereen ja Vihdin hankkeet. Ne on tarkoitus toteuttaa viimeistään vuoden 2021 aikana.

Valittuja hankkeita yhdistää kävelyn ja pyöräilyn sujuvoittaminen ja turvallisuuden kohentaminen. Lisäksi muutamassa hankkeessa parannetaan pyörien liityntäpysäköintiä.

Laadukas kävelyn ja pyöräilyn ympäristö on sekä esteetön, turvallinen että viihtyisä, mihin valinnoissa onkin kiinnitetty huomiota. Tukea saaneissa hankkeissa reittejä parannetaan muun muassa rakentamalla seudullista pyöräilyn pääväylää, rakentamalla pyöräkatu kaupungin keskustaan tai erottelemalla jalankulku ja pyöräily toisistaan. 

Pyöräpysäköintiä kehittävissä hankkeissa vaihdetaan muun muassa vanhoja telineitä runkolukittaviin telineisiin, rakennetaan pysäköintipalveluita, kehitetään koululaisten ja joukkoliikenteen käyttäjien pyöräpysäköintiä.

Myönnetyt avustukset kunnittain

Tuensaaja ja avustussumma (sis. alv)
Joensuun kaupunki 510 000 €
Jyväskylän kaupunki 340 000 €
Kangasalan kaupunki 339 000 €
Kempeleen kunta 434 000 €
Lappeenrannan kaupunki 175 000 €
Kuopion kaupunki 441 000 €
Limingan kunta 345 000 €
Mikkelin kaupunki 12 400 €
Oulun kaupunki 345 000 €
Sipoon kunta 28 520 €
Tampereen kaupunki 510 000 €
Vihdin kunta 20 000 €

Yhteensä 3 499 920 €

Lisätietoja:

Liikenne- ja viestintäministeriö
yksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101, paivi.antikainen(at)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen
erityisasiantuntija Tuire Valkonen, p. 029 534 2047, tuire.valkonen(at)lvm.fi, Twitter @ValkonenTuire
 
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
tiiminvetäjä Nina Frösén, p. 029 534 5279, nina.frosen(at)traficom.fi

* Tiedot avustussummista lisätty 7.2.2020 klo 17.55.