null Kehyspäätös varmisti tärkeiden liikenne- ja viestintähankkeiden tulevaisuuden

Kehyspäätös varmisti tärkeiden liikenne- ja viestintähankkeiden tulevaisuuden

Tiedote 27.03.2013 13.05 fi sv

Hallitus vahvisti 27.3.2013 valtiontalouden kehykset vuosille 2014-2017. Liikenne- ja viestintäpolitiikkaa koskevat päätökset lisäävät omalta osaltaan yhteiskunnan kasvua ja kilpailukykyä.

Hallituksen päätös varmisti sen, että käynnissä olevat liikennehankkeet etenevät ja kaikki liikennepoliittisessa selonteossa nimetyt hankkeet päästään aloittamaan tällä hallituskaudella. Uusien hankkeiden ajoituksesta päätetään kevään aikana. Niiden valmistuminen siirtyy osittain kehyskauden jälkeisiin vuosiin.

- Hallitus teki erittäin vaikeassa tilanteessa vastuullisia ratkaisuja Suomen kasvun ja kilpailukyvyn edistämiseksi. Saamme pidettyä perusväylämme kunnossa ja aloitamme ison joukon uusia hankkeita. Hallitus tukee vahvasti myös liikennepolitiikan uusien toimintamallien kehittämistä, sanoo liikenneministeri Merja Kyllönen.

Määrärahalisäys väylähankkeisiin on kaiken kaikkiaan vuonna 2014 113 miljoonaa euroa ja vuonna 2015 58 miljoonaa euroa. Näistä lisäyksistä osoitetaan 50 miljoonaa euroa selonteossa esitettyjen hankkeiden tehokkaaseen läpiviemiseen. Liikenne- ja viestintäministeriö suuntaa perusväylänpidon rahoitusta liikenneverkon päivittäiseen kunnossapitoon. Liikennepoliittisen selonteon linjauksen mukaisesti väyläinvestoinneista siirretään 100 miljoonaa euroa vuodessa liikenneverkon pieniin investointeihin ja ylläpitoon vuodesta 2016 alkaen.

Hallitus edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä toimilla, jotka alentavat yritysten kuljetus- ja logistiikkakustannuksia. Raskaan liikenteen mittoja ja massoja korotetaan. Kehyskaudella tiestön kunnostukseen osoitetaan yhteensä 55 miljoonaa euroa lisärahoitusta, jolla voidaan korjata logistisesti kriittisimpiä kohteita. Tavoitteena on lyhyellä tähtäimellä saavuttaa 80-160 miljoonan euron vuotuiset säästöt logistiikkakustannuksissa. Pitkällä aikavälillä kuljetuskustannushyödyt saattavat nousta jopa 3 miljardiin euroon. Muutos tarkoittaa säästöjä logistiikkakustannuksissa ja helpottaa osaltaan elinkeinoelämän mahdollisuuksia sopeutua rikkidirektiivin aiheuttamiin kustannuksiin. Myös Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen asetusmuutoksen. Seuraavaksi liikenne- ja viestintäministeriö pyytää sidosryhmien näkemykset säännösmuutosten voimaantuloaikataulusta ja niiden edellyttämistä toimenpiteistä sekä vaikutuksista.

Liikennepolitiikan uusien toimintamallien kehittymistä vauhditetaan monipuolisilla liikennepolitiikan eri osa-alueisiin liittyvillä kokeiluilla. Ministeriössä käynnissä olevan älykästä ja oikeudenmukaista liikennettä selvittämän työryhmän työtä edistetään kokeilemalla maksamisjärjestelmiä yhdessä alan toimijoiden kanssa. Julkisesti rahoitettujen henkilökuljetusten uudistamisella pyritään tehostamaan palveluiden tuottamista laatutasoa parantaen.

Hallitus jatkaa julkisten tietovarantojen avaamista. Muun muassa Ilmatieteen laitoksen sää- ja tutkatietoja sekä Liikenneviraston joukkoliikenteen reitti- ja aikataulutietoja luovutetaan kansalaisten ja yritysten käyttöön. Tietojen avaaminen auttaa kehittämään liikennejärjestelmää palvelevampaan ja asiakaslähtöisempään suuntaan.

Suomen kansainvälisten tietoliikenneyhteyksien kehittämiseksi hallitus jatkaa selvitystyötä koskien Suomen ja Saksan yhdistävää Itämeren tietoliikennekaapelihanketta. Hallitus varasi määrärahat kyberturvallisuuskeskuksen perustamiselle.

- Olen erityisen iloinen siitä, että hallitus osoitti tahtoa edistää uusien nopeiden tietoliikenneyhteyksien kehittämistä. Suomi toimii muille mallina myös kyberturvallisuuskeskuksen perustamisessa, toteaa asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru.

Lisätietoja:
liikenneministeri Merja Kyllösen erityisavustaja Sarianne Hartonen, p. 050 371 2294
hallitusneuvos, yksikön päällikkö Mikael Nyberg, liikennepolitiikan osasto, p. 040 837 8794
asunto- ja viestintäministeri Krista Kiurun erityisavustaja Esa Suominen, p. 050 560 7663
ylijohtaja Juhapekka Ristola, viestintäpolitiikan osasto, p. 040 078 8530