null Keiteleen kanavan parantaminen ei ole nykytilanteessa kannattavaa

Keiteleen kanavan parantaminen ei ole nykytilanteessa kannattavaa

Tiedote 15.02.2010 14.40 fi

Keiteleen kanavan parantamiselle ei tällä hetkellä ole osoitettavissa yhteiskuntataloudellista kannattavuutta, toteaa asiaa pohtinut työryhmä.

Liikenne- ja viestintäministeriön tilaamassa työssä pohdittiin mahdollisuuksia hyödyntää Keiteleen kanavaa erityisesti metsähakkeen kuljetuksiin. Työryhmä järjesti työnsä aikana kaksi kuulemistilaisuutta sekä teetätti taustaselvityksen.

Työryhmän arvion mukaan lyhyellä aikavälillä pääosa metsähakkeen kuljetusketjuista perustuu tienvarsihaketukseen ja maanteitse tapahtuvaan hakkeen kuljetukseen käyttökohteelle.

Keiteleen ja Päijänteen alueella ei ole taloudellisia edellytyksiä metsähaketta kuljettavalle uudentyyppiselle alukselle, koska kuljetusmatkat ovat lyhyehköt ja hankinta-alue rajoittunut.

Uudentyyppisen aluksen liiketaloudellisesti kannattava käyttö kuljetuksiin edellyttäisi alusinvestointiin kohdistettavaa tukea sekä terminaaliverkoston rakentamista ja Keiteleen kanavan parantamista. Proomukuljetusjärjestelmään perustuvalla hakkeen kuljetusketjulla on nykytilanteessa bioaluskuljetuksia parempi kilpailukyky.

Sen sijaan hakkeen rautatiekuljetuksille on olemassa maanlaajuisesti merkittävää potentiaalia, mutta sen toteutuminen edellyttää investointeja terminaaleihin sekä kuljetusvälineisiin.

Työryhmän puheenjohtaja Mikael Nyberg korostaa, että johtopäätökset on tehty vuoteen 2015 ulottuvalle aikavälille ja toimintaympäristön muuttuessa tilanne on arvioitava uudestaan. Pitkällä aikavälillä vaikuttavia muutoksia ovat mm. Suomen metsäteollisuuden murros, päästöoikeuden hinta, liikenteen hinnoittelun muutokset sekä kuljetus- ja terminaalijärjestelyt.

Lisätietoja: hallitusneuvos Mikael Nyberg, puh. (09) 160 28474, 040 837 8794